אאא

בערב צום ט' באב תשע"ו, עת היה בן 99, ביקש הגאון רבי יהושע מאמאן לצום, למרות חולשתו. באותו הזמן ביקר בביתו הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר. הרב מאמאן שאל את הגר"ש עמאר שפסק לו "אסור לכבודו לצום", הרב מאמאן אמר כי גם הוא חשב כך אך לא רצה לסמוך על הפסק של עצמו.

הגר"ש עמאר: "כבודו פטור, פטור".

הגר"י מאמאן זצ"ל: "ברור?".

הגר"ש עמאר: "ברור, ברור".

הגר"ש עמאר: "לא רק פטור, אסור לכבודו לצום!. בין כך לא יאכל לא בשר ולא דגים..".

הגר"י מאמאן זצ"ל: "לי עצמי, לא רציתי לסמוך על דעתי".

הגר"ש עמאר: "לא, פטור, פטור".

הגר"י מאמאן זצ"ל: "קרוב אדם אצל עצמו".