אאא

מספר ימים לפני פטירתו, הגיע חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז לבקר את זקן הרבנים וחבר בית הדין הגדול הגאון רבי יהושע מאמאן זצוק"ל שאושפז בבית החולים בשל קשיי נשימה. 

הגר"ר אלבז נעמד לצד מיטת רבי יהושע זצ"ל ואמר בהתרגשות: "נשא את חוליינו ואת מכאובם של ישראל. צדיק הדור, צדיק העולם, צדיק הדור, צדיק העולם".

יצוין כי בין הגר"ר אלבז לרבי יהושע זצ"ל היה קשר הדוק במשך עשרות שנים, כאשר הרב מאמאן אף היה מזמין את הרב אלבז לביתו בשכונת מקור חיים בירושלים בכדי למנותו כשליח צדקה שלו.