אאא

גדולי ישראל מתריעים הבוקר (שלישי) מפני שליחת בנות לסמינר הנוגד לדבריהם את מסורת החינוך הטהור.

במכתב חריג עליו חתומים ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין וכן הגאונים רבי משה הלל הירש ורבי דב לנדו - ראשי ישיבת סלבודקה ורבי דוד כהן ראש ישיבת חברון, הם מזהירים הורים מלשלוח את בנותיהם לסמינר 'בנות חיל' שאינו מחנך על פי מסורת ישראל.

ל"כיכר השבת" נודע כי לאחר שהגיע המידע על הנושא החינוכי בסמינר אל ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין הוא מינה והסמיך את הגרמ"ה הירש, הגר"ד כהן והגר"מ קסלר לבדוק את הנתונים האמיתיים.

המינוי של הרבנים לכך נעשה בכינוס המיוחד שנערך במעונו של הגר"ג אדלשטיין, כפי שנחשף ב"כיכר השבת", כינוס שסיפק הצצה נדירה לראשי הישיבות והרבנים שנמצאים כיום במרכז הנהגת הציבור הליטאי.

גדולי הרבנים ישבו עם ההנהלה על מנת לעקוב מקרוב אחר השמועות וטענות ההורים ולאחר מכן הביאו את הדברים בפני ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין.

לאחר דיונים ממושכים הוחלט להוציא לאור את המכתב המתפרסם הבוקר.

תחת הכותרת "על משמר 'בית יעקב'", נכתב "בדבר הסמינר לבנות 'בנות חיל' שנפתח בירושלים בשנת הלימודים הנוכחית, לאחר בירורים ושיחות עם הנוגעים בדבר הוברר שהנהלת הסמינר מורכבת מאנשים שהשקפתם ופעילותם לא מתאימים לרוח 'בית יעקב'. הננו להודיע כי אין ראוי לשלוח לשם, מפני שיש חשש נזק לחינוך הבנות במקום זה".

עוד כותבים הרבנים כי "מוסד 'בית יעקב' יסודתו בהררי קודש ואופיו וצורת התנהלותו נקבעו ע"י גדולי התורה זצלל"ה שהיו שותפים להקמתו, ולשם כך העמידו עקרונות ברורים כפי שהופיע במשך השנים בהחלטות מועצגה"ת שהתפרסמו ברבים, העקרון הראשון והיסודי שמסגרת "בית יעקב" היא מסגרת קודש שבאה לחנך את בנות ישראל להיות שומרות דת ואוהבות תורה, ואין לקיים בו לימודים אקדמאיים בשום צורה.

"וע"כ מוסדות שלא קיבלו ע"ע את יסודות בית יעקב כפי שנקבע ע"י מייסדיו אינם ראויים להקרא בשם 'בית יעקב', ואין לשלוח למקומות אלו".

כאמור, על המכתב חתומים: הגר"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן.