אאא

בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי, בו הוא מורה למועצה להשכלה גבוהה ולוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת), לנמק מדוע לא תבוטל התוכנית הרב שנתית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית. כמו כן, הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי נגד החלת ההחלטה על מוסדות שאינם מתוקצבים או מתוקצבים חלקית.

על פי החלטת המל"ג ממאי 2017, במסלולי ההשכלה הגבוהה הנפרדים יוגבלו ל'קהל יעד' בלבד, היינו חרדים בוגרי מוסדות המחוז החרדי. חרדים ממוסדות אחרים או דתיים לאומיים, לא יורשו ללמוד בהפרדה כי אם במסלולים מעורבים בלבד. עוד הוחלט כי המסלולים הנפרדים יפעלו לתואר ראשון בלבד, ולא לתואר שני.

נגד ההחלטה עתרו מספר פרופסורים, בטענה כי כל הפרדה היא פסולה ואין לאפשר כל מסלול נפרד. במקביל, עתרו באמצעות 'פורום קהלת' מספר סטודנטיות חרדיות ודתיות נגד ההחלטה​, בדרישה שלא למנוע מהן נגישות ללימודים גבוהים ​במסלולים נפרדים ההולמים את אורח חייהן, לתארים ראשונים ושניים.

עו"ד אריאל ארליך, ראש מחלקת ליטיגציה בפורום קהלת, המייצג את הסטודנטיות החרדיות, אומר כי "בית המשפט מבין שיש בעיה קשה עם החלטת המל"ג בניסיון לכפות על מוסדות וסטודנטים את תפיסת העולם שלה ולא לאפשר הפרדה לסטודנטיות המעוניינות בכך, לפחות בכל הנוגע למכללות לא מתוקצבות. כעת הנטל עבר למדינה להצדיק את ההנחיה הקיימת, ונקווה שהמדינה תשנה את החלטתה בעניין".