אאא

במוצאי שבת התקיים דינר מיוחד בסימן 'מוקירים ומיקרים' של ישיבת 'אור ישראל' בפתח תקווה, בו נשאו דברים ראשי הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן והגאון רבי מרדכי רבינוביץ.

במהלך האירוע הוקרנה מצגת שהופקה במיוחד עבור האירוע ומעבירה באופן בלתי אמצעי את הווי הישיבה המיוחד.

המצגת מראה את המציאות של החיים בעולם הישיבות לפני המלחמה מתוך דחקות ולחץ כאשר התלמידים אכלו 'ימים' אצל בעלי הבתים שבקושי היה באפשרותם להחזיק אותם מבחינה חומרית ועד ימינו כאשר התלמידים לומדים בקמפוס המפואר מתוך רווחה רוחנית וגשמית ופנויים לעסוק בתורה ולהתעלות ביראת שמיים תוך דגש על ההנהגות הייחודיות לישיבת אור ישראל, ההקפדה על הסדר וזמני הלימוד.

ראש הישיבה הגאון רבי יגאל רוזן מתייחס במצגת לשיטת הלימוד ולחיי הישיבה: "ייחודיות הישיבה כמו שכל אחד יודע הם רמת הדרישות שלנו. בראש ובראשונה בלימוד. העובדה היה שהבוגרים שלנו אברכים שמתחתנים מבוקשים בכל הכוללים. מבוקשים כפשוטו בגלל רמת הלימוד.

"נוסף לכך הדרישות שלנו הם בכל מה שנוגע לסדרי הישיבה תפילות. משתדלים מאוד להביא אותם להנהגות על פי תורה. כל הדברים האלו לא כל אחד יכול לעמוד בהם. ברוך השם רוב התלמידים מגיעים לחתונה כאשר סיימו סדר נשים נזיקין. עם הרבה תורה שלמדו. הרבה ידע ומחונכים לחיי בית".

צפו במצגת