אאא

החשש מפני התערבות חינוכית של מפקחות המחדירות תכנים זרים ותוכניות לימודים בעיתיות אל גני הילדים החרדיים מטריד את מנוחתם של גדולי ישראל.

כבר בעבר הוציאו גדולי הדור מכתב ברור בו נאמר כי היסודות של החינוך הטהור הינם עיקרי האמונה ולא חלילה הסברים מדעיים.

בעוד כשבועיים צפוי להתקיים כינוס מיוחד בעיר ביתר עילית המיועד עבור ציבור הגננות במטרה לחזק את המגמה של שמירה על טוהר החינוך גם בגיל הרך.

בכינוס צפויים לשאת דברי הדרכה וחיזוק הגאון רבי משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקא וכן הגאון רבי מאיר קסלר רבה של מודיעין עילית.

לקראת הכינוס פרסמו הגאונים הגר"מ קסלר והגר"מ ברזובסקי בן האדמו"ר מסלונים קריאה לגננות ליטול חלק בכינוס על מנת להרבות כבוד שמיים.

תחת הכותרת "גירסא דינקותא", כותבים הרבנים כי "גדולי ישראל כתבו במכתבם: 'שהגננות הן הראשונות והמוכשרות להכניס את הילדים לעולם התורה והמצוות באלו השנים, שבהם צריך לטעת את יסודות התורה ואמונה', נשים צדקניות בכל הדורות שרו באוזני התינוקות עם לידתם שירי ערש מלאים ברגש קודש על אמונה במעשה בראשית ועקידת יצחק ועל השאיפה שבנם יהיה גדול בתורה. ולכן יש לשים דגש בבית ובגני הילדים על נושאים אלו, ולהרבות בסיפורים מלהיבים מהתורה ומחז"ל בלי הסברים מדעיים'".

בשלב זה פונים הרבנים "לגננות והסייעות העוסקות במלאכת הקודש לסייע בגידול השתילים הרכים לעצבם ולחנכם בדרך התורה והיראה הע"י", וכותבים: "הנכן מוזמנות לכינוס מיוחד שיתקיים בעה"י ע"י ארגון "למען עוללינו וטפנו" במטרה לחזק ולתת כלים כדי למלא את שליחות הקודש באופן הנכון, וכיצד להתמודד עם ניסיונות הזמן. חובה וזכות היא גם יחד לקחת חלק בכינוס זה, להרבות כבוד שמים".

יצוין כי הכינוס הינו כהמשך לאירוע שהתקיים תחת הכותרת 'העמידה על משמר החינוך בתחילת החורף במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין ובהשתתפותם של ראשי ישיבות ורבנים חברי וועדת החינוך של תנועת דגל התורה.