אאא

פקודה חדשה בצה"ל, שנמצאת בימים אלה בתהליכי אישור אחרונים, צפויה להסדיר לראשונה את גבולות המותר והאסור על משרתי צה"ל במרחב הרשתי, ולהטיל מגבלות שונות על התנהלותם. על פי הפקודה, שעיקריה פורסמו לראשונה ב"ישראל היום", תוגבל התנהלות החיילים גם ב"קבוצות רבות משתתפים", כמו הוואטסאפ.

על פי הפקודה החדשה, שכאמור טרם אושרה סופית, על החיילים והמפקדים ייאסר להביע תמיכה בדמות פוליטית או מפלגתית ברשת. לצורך העניין, המשרתים יוכלו ללחוץ "לייק" בעמוד של מפלגה או פוליטיקאי זה או אחר, אך לא יוכלו ללחוץ "לייק" לפוסט ספציפי של אותו פוליטיקאי, ובטח שלא להגיב לו או לשתף את הפוסט שלו בעמוד הפייסבוק הפרטי שלהם.

נוסף על כך, הצבא יאסור על חיילים להתבטא באופן פוליטי או באופן שפוגע בצה"ל ב"קבוצות רבות משתתפים", כמו הוואטסאפ. הפקודה קובעת עוד כי חיילי צה"ל הפועלים במרחב הרשתי יידרשו לפעול בהתאם לפקודות הצבא ובהתאם להנחיות הנוגעות להתנהלות חיילים במרחב הציבורי.

כן אוסרת טיוטת הפקודה על התנהלות לא הולמת של חיילים במרחב הרשתי שפוגעת בכבוד האדם ומשפיעה על תדמית צה"ל ועל תפיסתו בעיניי הציבור. למשרתים יובהר עוד בפקודה כי התנהלות מסוג זה, כמו גם שיתוף של מידע מסווג במרחב הרשתי, עלולה להוביל לנקיטת צעדים נגדם במישור המשמעתי או הפלילי.