אאא

המשרד לביטחון פנים ומשרד התחבורה יוזמים תיקון לפקודת התעבורה שתאפשר לשוטרים לאכוף תפיסת של חניה פרטית.

על פי המשטרה, אחוז משמעותי מהפניות למוקד 100 הן בשל תפיסת חניה פרטית על ידי מי שאינו זכאי לכך. בשנת 2017 נרשמו 88,450 פניות למוקדי 100 בעניין זה, זאת למרות שלמשטרה אין סמכות חוקית לאכוף את הענין והיא, כמו גם פקחי הרשויות המקומיות נמנעים מלהתערב במקרים של השתלטות או פלישה לחניה על ידי בלתי מורשה.

הסיבה היא שהפקחים אינם יכולים לדעת שהחניה שנתפסה אכן שייכת למי שטוען שהיא שלו והיא רשומה על שמו כדין בטאבו. עד כה בחלק מהמקרים דיירים שהחניה שלהם נתפסת על ידי אחר מזמינים גרר על חשבונם וגוררים את רכב שהתנחל בחניה שלהם.

לאחרונה, יוזם השר לביטחון פנים גלעד ארדן לבצע תיקון בפקודת התעבורה שתקבע איסור על חניה פרטית של אדם אחר. התיקון המוצע בא לענות על כמה קשיים באיסור: קביעת סימון החניה כחניה פרטית באופן מסודר כאחד מיסודות העבירה על מנת להבטיח שהמבקש להחנות במקום יידע שמדובר בחניה פרטית, קביעת עבירה על סימון מקום כחניה פרטית כשהוא איננו כזה על מנת למנוע סימון פיראטי של חניות ציבוריות כחניות פרטיות, והתניית הפעלת סמכויות האכיפה בענין זה בחתימה של בעל החניה על הצהרה בדבר זכויותיו במקום החניה.

השר ארדן אמר בהתייחסו לתיקון המוצע כי "תפיסת חניה פרטית היא פשוט בריונות שפוגעת במאות אנשים מידי יום ברחבי המדינה וגם גורמת להצפה של מוקדי 100 של המשטרה. התקנות החדשות ייתנו סוף סוף כלי אפקטיבי גם לשוטרים וגם לפקחי העירייה לייצר הרתעה ולעשות צדק וגם להוריד את העומס מכל מוקדי המשטרה".