אאא

משרד הדתות הפיץ היום (רביעי) תזכיר חוק הקובע, כי יוקם בית דין משמעתי לרבנים שיכשלו בעבירות משמעת במהלך תפקידם.

לפי החוק החדש, בהרכב בית הדין יהיו שלושה חברים: "עובד מדינה הכשיר להיות שופט בית משפט מחוזי שימנה שר המשפטים מקרב עובדי משרדו ובהסכמת היועץ המשפטי לממשלה - והוא יהיה אב בית הדין, דיין בית הדין הרבני הגדול, מכהן או בדימוס, שימנה נשיא בית הדין הרבני הגדול בהסכמת השר לשירותי דת ורב עיר שימנה נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל".

בתזכיר החוק מוזכרים באלו עבירות יוכלו חברי בית הדין למשמעת לדון: אם הרב "נהג שלא כראוי במילוי תפקידו, התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של רב בישראל או הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש רב עיר".

זאת ועוד, שר הדתות ימנה "חוקרים", להם יהיה ניסיון של לפחות 5 שנים כ"חוקרי נציבות שירות המדינה". על חוקרים אלו נכתב בתזכיר החוק, כי "השר לשירותי דת ימנה חוקרים מקרב חוקרי נציבות שירות המדינה, לעניין חקירת חשדות לעבירות משמעת של רבני ערים".

יצויין, כי מי שיורה על פתיחה בחקירה הוא היועץ המשפטי לממשלה, וכי העונש לרב ש"יורשע" במסגרת בית הדין החדש יכול להיות חמור עד כדי העברתו מתפקידו. 

לשון תזכיר החוק החדש (צילום מסך)
לשון תזכיר החוק החדש (צילום מסך)

כמו כן, בתזכיר החוק נקבע כי לנשיא מועצת הרבנות הראשית תינתן סמכות להשהות רב עיר שהוגש נגדו כתב אישום בהליך פלילי. וכך נכתב בהקשר זה: "הוגש כתב אישום בהליך פלילי נגד רב עיר, רשאי נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו ואם ראה שחומרת העניין מחייבת זאת, להשעותו מתפקידו עד למתן פסק דין סופי בעניינו, ורשאי הוא, לאחר התייעצות כאמור, להורות על הפסקת ההשעיה במועד מוקדם יותר".