האזינו לסיפור המעשה  (תמונת מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"נ קרליץ: יהודה פרקוביץ)
אאא

בהספד על מרן הגראי"ל שטיינמן שנערך בישיבת תורת משה של הרב איסר ליזרוק בירושלים, תיאר הרב אליהו דיסקין מישיבת אמרי משה, עובדה מרתקת בשם הגאון רבי נסים קרליץ.

"פעם, באחת הרדיפות (נגד מרן הגראי"ל שטיינמן), אמר ר' ניסים למקורבו שחייבים לצאת במכתב נגד. אז ההוא הכין טיוטה של מכתב לר' ניסים, הביא אותה לר' נסים ואמר לו 'זה, על זה שפגעו בראש הישיבה ר' אהרון לייב'".

הגר"נ קרליץ מיד הגיב: "פגעו בר' אהרון לייב? מישהו פגע בר' אהרון לייב?', והמשב"ק לא הבין את שאלתו, הרי לפני רגע רבו בעצמו סיפר לו על כך. "הוא כבר חשב שר' ניסים מתחיל לשכוח", תיאר הרב דיסקין בהספדו.

אלא שהגר"נ קרליץ מיהר להסביר עצמו, ואמר: "תדע לך, בר' אהרון לייב אי אפשר לפגוע לעולם. אי אפשר לפגוע. הוא חי 'שם', לא חי פה. אף אחד בעולם לא יכול לפגוע בו. מה שצריך לכתוב זה שפגעו בכבוד התורה".

 הגראי"ל שטיינמן קם בזקנותו המפולגת לכבוד הגר"נ קרליץ (צילום: כיכר השבת)

את דבריו אמר הרב דיסקין כאמור בהספד שנערך בישיבת תורת משה, בו השתתפו גם הרב ברוך שפירא מרבני ישיבת קול תורה לצעירים, הרב יצחק שרייבר מרבני ישיבת אורחות תורה ושאר רבני הישיבה שבראשות הרב איסר ליזרוק.