אאא

הגאון רבי אהרון בינה, ראש ישיבת 'נתיב אריה', הגיע לבני ברק יחד עם מאות תלמידיו, לביקור בישיבת פוניבז'.

במהלך הביקור התכנסו מאות תלמידי 'נתיב אריה' עם ראש הישיבה הרב בינה לשמוע שיחת חיזוק מנשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן, כשלפניו נשא דברים מקדימים הרב בינה שהפליג בזכרונותיו משנות לימודיו בישיבה.

הרב בינה תיאר בהתרגשות ובקול נשנק מדמעות את מרנן ראשי הישיבה הגראמ"מ שך, הגר"ש רוזובסקי, הגר"ד פוברסקי והגר"ש ברמן זצוק"ל, ולהבל"ח הגרי"ג אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי, ועולה על כולם רבן של ישראל שייסד את עולם התורה בארץ ישראל לאחר השואה האיומה מרן הרב מפוניבז' זיע"א, ותיאר את מסירותו ואהבתו לתלמידים.

"ואנו זוכים היום להיות כאן ולשמוע מנכדו ממשיך דרכו בהנהגתו בקודש מורינו ורבינו ראש הישיבה רבי אליעזר כהנמן שליט"א", הוסיף הרב בינה.

לאחר דברי הפתיחה נשא דברים הגר"א כהנמן שהרבה לדבר בשבח הרב בינה ודיבר על הצורך שרק להיות שקועים בתורה ורק תורה עוד ועוד.

לאחר מכן ערכו מספר בחורים סיום מסכת וסיימו את המעמד המרגש בריקוד סוער לכבודה של תורה.