אאא

"העיתון" 'יתד נאמן', ביטאון מפלגת 'דגל התורה', המתמודדת עדיין עם אבלה על פטירת רבן של ישראל מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, יוצא הבוקר (שלישי) במאמר המערכת במתקפה נגד ה"עיתונאים", משל שלל הבעיות והאתגרים העומדים בפני הציבור החרדי בכלל והליטאי בפרט - אליהם, אגב, הוא בוחר להתייחס רק ברמז - כבר נפתרו.

תחת הכותרת "הדמיון העיתונאי המהרס", נכתב במאמר כי "הפער בין המציאות החרדית לאופן שבו היא נתפסת ע"י התקשורת החילונית, תהומי. הקשר בין העובדות האמיתיות בשטח לבין יכולת ההבנה אפילו של בכירי האוחזים בעט ושל אבירי מסדר המקלדת, בלתי ניתן לגישור".

המאמר מסביר כי הציבור החרדי האמיתי מתנהל אך ורק על פי מרנן ורבנן עיני העדה זצוק"ל ויבדלחט"א, ומבהיר כי "בנושא הזה, לעולם אין וואקום. גדולי ישראל מעולם לא השאירו חלל ריק. כוחם הוא כוח התורה, והתורה שניתנה לכלל ישראל ולא תשכח מפי זרעו לעולמי עד, עוברת ע"י מוסרי התורה ומנהיגיה שבכל דור ודור", ובכך מרמז על חילופי ההנהגה הרוחנית במפלגה הליטאית, בצל דברי הביקורת שהשמיעו רבני 'דגל התורה' בכינוס לזכרו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

בשלב זה עובר העיתון לתקוף את העיתונאים החרדים שמדווחים, כנראה, על דברים ש'יתד' היה מעדיף שיישארו בצל, מסיבותיו הוא, וכותב: "אומנם ישנם עיתונאי שוליים שמתנהלים בעולם דמיוני והזוי, שבו, בעיני רוחם, הם כביכול מכתיבים את סדר היום של היהדות הנאמנה ומרשים לעצמם להוציא את דיבת היהדות החרדית  ע"י ליבוי פרובוקציות לא אמיתיות, יצירת מחלוקות לא קיימות והפיכת חילוקי דעות לגיטימיים בשלבי בירור, דיון וליבון, למחלוקות, אך אינם קובעים דבר למעשה – כי הכל מוכרע בכל חלקי היהדות החרדית על שולחנם של גדולי הדור שליט"א.

"מי שחי במציאות יודע שלא ניתן לאתגר חברי כנסת חרדים ע"י פרסומים כאלה ואחרים, כי הם רק שליחים, ועל ציותם גאוותם. אמנם ישנם כאלה משולי המחנה שחגים מסביב למעגלי העשייה האמיתית, שבחוסר אחריות משתפים פעולה עם המעגל חסר האחריות של כלי התקשורת הלא לגיטימית - ונותנים בידם כוח מדומה. אמנם ישנם כאלה שמנסים לנצל את התקשורת הלא לגיטימית הזו כדי להטיל אבן למים וליצור קצת גלים בבצה – אף שאין זה משנה דבר. מה שיש זה רק פאטה מורגנה, מחזה תעתועים שיש שמשתדלים להעביר אותו לתקשורת החילונית, אבל הוא אינו יכול לקבוע שום כלום. היהדות הנאמנה איתנה בנאמנותה המוחלטת לעיני העדה גדולי הדור שליט"א, שעל פיהם ישק כל דבר".

העיתון מממשיך וכותב כי "שכרון הכוח המדומה של אנשי תקשורת השוליים מצליח לעיתים לצייר תמונה מעוותת, והתקשורת החילונית שעטה כזבוב אשפתות במקומות שבהם נערמות ערמות זבל, שמחה לאיד שאיננו קיים, מבורות וחוסר הבנה מחד, ובגלל ניכוס דמיוני של כוח והשפעה ע"י אלו שמזינים את התקשורת החילונית הזו, ומטעים אותה".

'יתד', מצטט את מאמרו של נחום ברנע מ'ידיעות אחרונות' מסוף השבוע, כאשר מחד הם טוענים כי דבריו על הציבור החרדי מופרכים ומאידך נכתב כי "ההגדרות של הכותב המלומד דווקא כן קולעות במספר דברים", כמובן, שלטענת 'יתד' רק דבריו של ברנע על העיתונאים החרדים - קולעים.

כדי לחזק את דבריו, מצטט 'יתד' את העסקן האגודאי רבי אלכסנדר זושא פרידמן הי"ד שכתב בספר מאמריו "כתבים נבחרים" על העיתונאים והעיתונים היומיים כי "עד שהגענו באמת ל'עקבות משיחא', לאותה העת שהעתונות היומית עם לבלרניה וכתבניה, צעקניה ומרעישיה כבשו את מחנה ישראל, ואיזה נערים מנוערים מתורה וחכמה, מנימוס ומוסר שיושבים באיזה 'מערכת' שהיא, נעשים למורי העם ומדריכיו, יוצרים את 'דעת הקהל' - אותו הקהל שעזב את הספר, והשליך אחרי גוו את כל הצריך דעת ועיון ומתחנך על העיתונים היומיים".

לסיום, מנסה 'יתד' להכריע את המערכה וכותב כי "מי ששייך באמת ליהדות הנאמנה יודע  שכאן סדר היום נקבע רק על שולחנם של עיני העדה מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, שקבלו את שרביט ההנהגה מידיו של מרן ראש הישיבה זצוק"ל. לאורו הלכנו, כך נמשיך לילך".