אאא

משרד החינוך קנס בשנת הלימודים האחרונה 44 מוסדות חינוך חרדים של רשתות החינוך המזוהה עם ש"ס ואגודת ישראל בגין אי עמידה בחובת לימודי ליבה. המוסדות שאמורים ללמד את תכנית הליבה המלאה ותוקצבו בהתאם הפרו את התחייבותם ונקנסו ב-12.3 מיליון שקל - סכום שירד מהתקציבים שאותם הם אמורים לקבל מהמדינה, כך על פי הדיווח ב'וואלה'.

לא מדובר במשהו חדש, מדובר בהיקף זהה של מוסדות שנקנסו בשנה הקודמת, אך גובה הקנסות גבוה במיליון שקלים. הנתונים שהתקבלו בעקבות בקשת חופש מידע של עמותת חדו"ש מלמדים כי הקנס הממוצע למוסד הינו 280 אלף שקל. את הקנס הגבוה ביותר קיבל תלמוד תורה "אהלי סופר" במודיעין עילית בסך 1.25 מיליון שקל.

עשרות בתי ספר יסודיים חרדיים של רשת החינוך העצמאי, המזוהה עם אגודת ישראל ומעיין החינוך התורני, המזוהה עם ש"ס, נמצאים תחת מעמד "מוסד מוכר שאינו רשמי", שמעניק להם תקצוב גבוה השווה כמעט לזה של בתי ספר ממלכתיים. במסגרת זו הם מחויבים בלימודי ליבה, אך המוסדות שלא עומדים בתכנית לה הם מחויבים, נקנסים וממשיכים לקבל את התקציבים.

משרד החינוך החל במתן קנסות למוסדות אלה בשנת הלימודים תשע"א (2011-2010). מספר המוסדות שנקנסו אז עמד על 58. המספר צנח ל-36 בתשע"ד ובשנים האחרונות הוא עלה שוב: 49 בתשע"ה ו-44 בתשע"ו ובתשע"ז. תלמוד תורה "אהלי סופר" מוביל גם בסכום הקנסות הגבוה ביותר המצטבר במהלך השנים - 9 מיליון שקל. מוסדות אחרים כמו "נטעי מאיר" ו"חסידי אור" הגיעו לקנסות בסך 5 מיליון שקל, ונקנסים מדי שנה שוב ושוב מה שאולי מלמד כי זה עדיין משתלם להם.

בתלמודי תורה הרגילים השייכים לזרם המוכר שאינו רשמי מקבלים מראש תקציב נמוך של 75% בלבד זאת בשל הוויתור על לימודי הליבה.