אאא

בכירי ראשי הישיבות הספרדים במכתב חריף נגד גיוס בנות לצבא: ראשי ישיבות ורבנים ספרדים חתמו בימים האחרונים על מכתב הקורא לבנות שלא להתגייס לצבא וכי מדובר באיסור של 'יהרג ובל יעבור', וכן שהבנות לא יתייצבו כלל בלשכות הגיוס.

על המכתב חתומים בין היתר ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה, חבר מועצת החכמים וראש ישיבת 'אור החיים' הגאון רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'עטרת יצחק' הגאון רבי יצחק ברכה, הגאון רבי בן ציון מוצפי ועוד.

במכתב כותבים הרבנים: "ועתה הוסיפו להרים ידם לטמא גם בנות ישראל הכשרות להתנכל עליהם בכל מיני דרכים, לחייבם להופיע בעצמם בלשכות הגיוס, ומערימים קשיים על בנות רבות לבל יקבלו הפטור כאשר היה נהוג כל השנים. וכבר הגיעו הדברים שנטפלו לכמה וכמה בנות דתיות ואף לתלמידות סמינרים ממש והובילום בביזיון גדול ברחובות קרייה להושיבם תחת ברזל ובריח.

"וכבר גלוי וידוע בכל בית ישראל מה שפסקו כל גדולי הדור העבר, והכריעו לדורות כי כל גיוס הן לצבא והן לשירות לאומי ואפילו בהתנדבות הרי הוא בכלל יהרג ואל יעבור, ודבריהם קיימים לעולמי עולמים, ועל גזרת ההתנדבות לשירות לאומי פסקו רבותינו כי היא קשה ומסוכנת לעם ישראל שבעתיים מגזירת העברת על דת".

לדבריהם: "אנו מודיעים כי לא נוכל לראות כבלע את הקודש, ומחויבים אנו לעת כזאת לעמוד על נפשנו ולהרעיש תבל ומלואה במחאה אדירה שכמוה לא נהייתה. ובזאת אנו מזהירים באזהרה חמורה לכל בנות ישראל, כי אין שום היתר לשום בת סמינר להופיע בשום אופן בלשכות הגיוס, רק תשלחנה את התצהיר הנדרש בדואר או על ידי שליח - כאשר היה כל השנים, ובפרט שכל מטרתם בזה להחטיא ולטמא את בנות ישראל הכשרות".

"ואנו שבים ומודיעים כי נקהל ונעמוד על נפשנו, להגן על כל נפש מישראל, הן בחורי ישראל והן בנות ישראל, באשר אנו רואים בזה גזירת שמד והעברה על דת אשר אנו מצווים עליה יהרג ואל יעבור", חתמו הרבנים.