אאא

פרסום ראשון: בג"ץ קיבל אמש (שני) את החלטת ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה לפיה אין לאפשר למאיר פרוש לכהן בתפקידו כסגן שר החינוך במקביל לחברותו בעמותת 'החינוך העצמאי'.

החלטת שופט ביהמ"ש העליון נועם סולברג התייחסה לבקשת סגן השר מיהדות התורה להוציא צו ביניים שיאפשר לו להישאר בתפקידו, עד למתן החלטה סופית בענין.

הסאגה החלה, בעקבות פניות רבות של עו"ד יואב ללום מעמותת 'נוער כהלכה' בהן הוא טען לניגודי עניינים בהם מצוי סגן השר פרוש. במהלך שלוש השנים האחרונות ניהל פרקליטו של פרוש, עו"ד גדליה אקסלרוד, חילופי התכתבויות עם המשנה ליועץ המשפטי עו"ד דינה זילבר ועם ועדת ההיתרים במשרד מבקר המדינה, על מנת למצוא פרצה שתתיר לפרוש לכהן כחבר החינוך העצמאי במקביל לכהונתו כסגן שר.

בחוות דעת מפורטת התנגדה תחילה ועדת ההיתרים לבקשתו של פרוש, וקבעה כי עליו להתפטר מאחד מתפקידיו, וכי כהונה בשני התפקידים במקביל מהווה ניגוד עניינים חמור. לפני כ-3 שנים, קיבל פרוש לידיו את מכתבה של המשנה ליועהמ"ש בה היא הודיעה לו שעליו להפסיק לכהן כחבר הנהלה בעמותת מרכז החינוך העצמאי, אך הבהירה עם זאת כי 'הוועדה למתן היתרים' מוסמכת להתיר חריגה מן הכללים במקרים מסוימים.

 פרוש בכובעו כסגן שר החינוך במפגש עם בכירי החינוך העצמאי והשר בנט. ארכיון (באדיבות המצלם)

לאחר מכן, בחוות דעת נוספת, כתבה זילבר: "'שר לא יהיה נושא משרה, חבר בהנהלה או בכל מוסד אחר של חבר בני אדם המקבל מימון מאוצר המדינה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, או המקבל תרומות, למעט כהונה כחבר בנהלה של מפלגה' - לפי הוראה זו עליך להימנע מלכהן כחבר הנהלה במרכז החינוך העצמאי, המקבל מימון רחב היקף מאוצר המדינה. בפניה למבקר המדינה ביקשת לקבל היתר אישי להותיר בידיך את הכהונה במרכז החינוך העצמאי למרות האמור בכללים".

בהתאם לחוו"ד זו פנה פרוש באמצעות פרקליטו לוועדה למתן היתרים, בבקשה לקבלת היתר להמשיך ולכהן כחבר הנהלה של מרכז החינוך העצמאי. בין היתר טען פרוש כי העמותה איננה ככל עמותה "רגילה" נוספת, אלא ממש שלוחה ממסדית מטעם המדינה, למתן שירותי חינוך במגזר החרדי, כשנציג החשב הכללי יושב באופן קבוע במשרדי החינוך העצמאי ומכלכל ובוחן את התנהלותה ואת צעדיה של העמותה.

אחת מפניותיו של עו''ד אקסלרוד מטעמו של פרוש לוועדה שבמשרד מבקר המדינה (סריקה)
אחת מפניותיו של עו"ד אקסלרוד מטעמו של פרוש לוועדה שבמשרד מבקר המדינה (סריקה)

בסוף שנת 2017, לאחר שפרוש השעה את עצמו מכל תפקיד בוועד העמותה של החינוך העצמאי, פנה בשמו עו"ד אקסלרוד לוועדה למתן היתרים בבקשה לאשר את המשך חברותו בהנהלת החינוך העצמאי.

סגן השר ובא כוחו הבהירו, כי החברות במרכז החינוך העצמאי מהווה מסורת משפחתית, כשסבו של סגן השר נמנה על מייסדי המרכז ואף אביו היה חבר בהנהלה, כך שהחברות בעמותה היא בעלת חשיבות רבה מבחינת פרוש ואף קיים חשש כי אם יפרוש מהעמותה, יתקשה לחזור אליה בעתיד.

בשל כך טען העו"ד, כי הפתרון שאומץ זה מכבר בידי סגן השר פרוש, לפיו הוא השעה עצמו מכל פעילות בהנהלת העמותה, כך שאין לו כל חלק אופרטיבי בהנהלתה, פרט לנשיאה בתואר, מהווה פתרון הולם ונותן מענה הולם להסדר המשך כהונתו של סגן השר בעמותה במקביל לכהונתו כסגן שר החינוך, כיוון שהשעיה זו יצרה נתק מוחלט מפעילות המרכז המנטרל כל חשש לניגוד עניינים.

פרוש ובנט עם בכירי החינוך העצמאי סורוצקין ושוורץ. ארכיון (באדיבות המצלם)
פרוש ובנט עם בכירי החינוך העצמאי סורוצקין ושוורץ. ארכיון (באדיבות המצלם)

לפני כחודש וחצי מסרה ועדת ההיתרים את החלטתה, לפיה פרוש אינו רשאי להמשיך ולהיות חבר בעמותת מרכז החינוך העצמאי, ונימקה: "בקשתו של סגן השר להמשיך ולהחזיק בתפקידו כחבר עמותה מהווה אינטרס כשלעצמו, כך שגם אם הוא אינו נושא בתפקיד בעמותה הרי שיש לו אינטרס בה, דבר שאינו עומד בקנה אחד עם חובותיו לפעול תוך הימנעות מניגוד עניינים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

חברי הוועדה הוסיפו, כי "על אף העובדה שסגן השר השעה עצמו מכל פעילות בועד העמותה, הרי שהמשך חברותו בה, גם ללא נשיאה בתפקיד ניהולי, עלולה להתפרש בעיני הציבור כמעורבות בענייני העמותה העוסקת בתחום החינוך. לסיכום: הוועדה החליטה שלא לאשר את בקשתו של פרוש ולא להתיר לו להמשיך ולכהן כחבר העמותה או בכל תפקיד אחר בה במקביל לכהונתו כסגן שר החינוך".

החלטת שופט בית המשפט העליון (סריקה)
החלטת שופט בית המשפט העליון (סריקה)

לאחר החלטת ועדת ההיתרים הגיש פרוש עתירה לבג"ץ למתן צו ביניים בבקשה שיעכב את מימושה, אך כפי שנחשף כעת ב"כיכר השבת", בג"ץ כאמור הודיע אמש כי אינו מקבל את העתירה וכי החלטת ועדת ההיתרים תקיפה.

וכך כתב השופט בהחלטתו: "אשר לבקשה למתן צו ביניים - סתם העותר ולא פירש, על מה מבוסס החשש כי לא יוכל לשוב לכהן בתפקידו (ככל שייקבע כי נפל פגם בהחלטת הוועדה), וכיצד יפגע פרסום ההחלטה בשמו ובעבודתו הציבורית. לא למותר לציין, כי בהחלטתם נדרשו חברי הוועדה לטענותיו של העותר בהקשר זה, וקבעו כי 'לאור המעורבות של סגן השר ושל משפחתו בפעילות העמותה לאורך שנים רבות, ונוכח הזכויות הרבות העומדות למשפחת פרוש בהקמת העמותה והבאתה עד כאן אנו מקווים כי בבוא העת וכאשר סגן השר יהיה משוחרר מאילוצי החשש לניגוד עניינים, יהיו דלתות העמותה פתוחות בפניו'. בנסיבות אלו אין הצדקה להיעתר לבקשה, והיא נדחית".

מלשכתו של סגן שר החינוך מאיר פרוש לא נמסרה תגובה לפניית "כיכר השבת" בענין.

חתימתו של פרוש על תצהיר העתירה בענין (סריקה)
חתימתו של פרוש על תצהיר העתירה בענין (סריקה)