אאא

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי הוזמן לדין תורה בשל גירוש המסתננים. הדיון יתקיים ביום שני, ד' אדר תשע"ח. דין התורה מגיע לאחר שדרעי החליט לגרש למדינה שלישית מהגרי עבודה שהסתננו לישראל. 

על פי הדיווח של אוריה אלקיים ב'כאן', התובע הוא ד"ר אורי וייס. לטענתו, על פי היהדות גירושם של אלפי האריתראים והסודנים אסור משום "לא תסגיר עבד אל אדוניו" והוא גם שפיכות דמים.

מדובר בבית הדין 'הליכות עולם', של בד"צ בית יוסף. חברי בית הדין: הגאונים רבי ברוך שרגא, רבי יצחק כהן ורבי שמואל פנחסי. 

בכתב התביעה כתב ד"ר וויס: "ממשלת ישראל בהובלת שר הפנים גמרה אומר לגרש אל רואנדה מבקשי מקלט שהגיעו אל ישראל ממדינות דוגמת אריתראה וסודאן. הם נסו הנה מסכנות מוות, שעבוד ועינויים. כעת ממשלת ישראל החליטה לגרש אותם פליטים לרואנדה. לאחר שהגיעה להסכם עם רואנדה שזו תקבל בצע כסף. ברואנדה צפויה לאותם פליטים סכנת מוות ועינויים. כל זאת בניגוד גמור לאיסור 'לא תסגיר עבד אל אדוניו'. התלמוד כידוע שואל: מהי תקנתו, ומשיב: 'עמך ישב בקרבך' (גיטין, דף מ"ה, עמוד א'). וכך במקום שעמנו יישבו בקרבנו, הממשלה עומדת לגרשם אל רואנדה".

לדבריו: "רואנדה לא הבטיחה לאותם פליטים אזרחות, והיא מדינה שאינה ממלאת את מצוות בני נוח להקים בה דינים, והיא מדינה שהתחולל בה רצח עם בו נטבחו כשמונה מאות אלף איש אך לפני כעשרים שנה".

בסיום דבריו מבקש וייס מהדיינים: "כי יורה על איסור לגרש את מבקשי המקלט או לכלוא אותם או לאיים עליהם בכליאה. זאת ועוד, הריני לבקש מבית הדין הנכבד לאסור כבר כעת על שר הפנים להקדים גירוש או איום להכרעת בית הדין בעניין".