אאא

מספרים על חכם אחד, שעמד ודרש בבית הכנסת כי אדם שבוטח בה' בלב שלם יזכה בכל מה שצריך. שמע אותו אדם פשוט ולקח את הדברים ברצינות. הוא עזב את העבודה, קנה כרטיס לוטו בהגרלה של מיליון שקלים והמתין בביטחון גדול לזכייה המובטחת. חלפו כמה שבועות והוא לא זכה בהגרלה ובמקום זה באה לביתו עניות ודלות של אדם המובטל מעבודתו.

חזר היהודי לאותו חכם והתלונן על כך שההבטחה לא קוימה. החכם ענה כי בקרוב הכרטיס שלו יזכה בהגרלה והוא מוכן אפילו להציע לו עסקה: החכם ייתן לו כרגע חצי מיליון שקל, וכאשר יזכה הכרטיס במיליון השקלים, הוא יעביר לחכם את כל המיליון. היהודי חשב רגע וההצעה מצאה חן בעיניו.

אמר לו החכם: לכן לא זכית בהגרלה, כי אינך בוטח באמת שתזכה. אילו היית בטוח בכך כמו שמחר תזרח השמש ברקיע, לא היית מוותר על פרס של מיליון שקל תמורת חצי מיליון...

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על התקופה שאחרי יציאת עם ישראל ממצרים, עכשיו מתחיל השלב הבא: לבנות את החיים העצמאיים במדבר. וכאן החלו לצוץ בעיות: חודש אחרי יציאת מצרים, נגמר להם האוכל. הם יצאו עם כמות מוגבלת של עוגות ומצות, וחודש אחר כך, בט"ו אייר, נגמר להם המזון. הם פנו למשה בבהלה, מה יעשו מיליוני אנשים במדבר בלי אוכל? אך ה' הבטיח כי יקרה בקרוב נס שעוד לא קרה כמוהו: ירד לחם מן השמים.

במקום ללכת לעבודה מדי בוקר, להמתין חודש שלם למשכורת ואז לקנות אוכל, האוכל יפול כל בוקר מן השמים. טרי ובחינם. עם זאת, ה' דרש שתי דרישות ביחס לאוכל הזה: כל יום לוקטים אוכל רק לאותו יום וביום שישי לוקחים גם עבור שבת, לחם משנה.

למה באמת אלוקים ציווה עליהם ללקוט כל יום רק לאותו יום ומדוע לא ייקח כל אחד לביתו אספקה לשבוע שבועיים עד שיגמר ואז יחזור לקחת שוב אלא שהקב"ה החדיר בהם את מידת הביטחון כל לילה הולכים לישון בידיעה שרק הקב"ה יתן לי מחר אוכל, בבית לא נשאר כלום, ומצד שני, ביום ששי הם לוקחים כפול ובשבת בידיעה שהיום לא ירד מן שוב צריכים לסמוך על כך שמה שלקחנו אתמול יספיק גם להיום ויהיה טרי וטעים למרות שעבר עליו יום.

עם התחלה כזו של עבודה על מידת הביטחון היו עם ישראל מוכנים לכניסה לארץ הקודש.

יום ששי הזה חל ביו״ד בשבט זהו יום ההילולא של הרבי הקודם ויום תחילת נשיאותו של הרבי מליובאוויטש זהו יום טוב להחליט החלטות טובות ולהוסיף עוד יותר בקיום מצוות ובאהבת ישראל.

יהי רצון שנצליח לחזק בתוכינו את מידת הביטחון ובזכות זה נראה את ברכת השם בכל מעשינו עד לגאולה שלימה שתבוא בקרוב ממש