אאא

בעקבות האסונות הרבים אשר פקדו בחודשי האחרונים את העיר בית שמש ב  מתאספים תושבי העיר ל'עצרת תפילה וזעקה' במוצאי שבת הקרובה, בהוראתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי. 

בשבועות האחרונים ידעה העיר בית שמש אסונות רבים בהם נפטרו ילדים ותינוקות במיתות משונות כשהאחרונה שבהם הייתה רק לפני שבוע כאשר ילד שהלך עם אביו בדרכו לתלמוד תורה ונדרס למוות על ידי אוטובוס.

רבני העיר עלו למעונו של הגר"ח קניבסקי לשאול בעצתו בדבר מה להתחזק לאור האסונות. הרב קנייבסקי הורה לאסוף אנשים נשים וטף לקיים 'עצרת תפילה וזעקה' לזעוק על הצרות ולהתחזק כל אחד בעבודת ה'.

במוצאי שבת הקרובה תתקיים בעיר 'עצרת תפילה וזעקה' בהשתתפות גדולי ישראל ורבני העיר.

העצרת תתקיים על פני רחוב אור שמח בקריה החרדית בשעה 20:00, כאשר הנשים מתכנסות בבית הכנסת חניכי הישיבות רחוב אור שמח 13

בעצרת יישאו דברים הרבנים חבר המועצת הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, הרב שמעון גלאי, הרב יעקב הלל, הרב יהושע פינק, והרב בנימין פינקל.