אאא

הגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת 'כסא רחמים', במתקפה חריפה נגד יו"ר 'ישראל ביתנו' אביגדור ליברמן, שהגיע בשבת שעברה לקנות חזיר בעיצומה של שבת קודש בעיר אשדוד.

במהלך שיעורו השבועי, התייחס הרב מאזוז לפרובוקציה של איווט ואמר: "אחד מטורף הלך לחלל את השבת, נסע ביום שבת לאשדוד לעודד מחללי שבת, למה הוא מעודד, למה? בשביל שאחר כך בזמן הבחירות יבחרו בו".

הרב מאזוז הוסיף: "​יהודים ​​גם מי שאינם שומרים שבת, לא יבחרו דווקא במי שפוגע בשבת, ​רק ​הוא חושב שחילונים למהדרין יבחרו בו, ​אבל ​התורה ​אמרה שלא יבחרו בו, איך כתוב בתורה: "לא תחסום שור בדישו", 'לא' ראשי תיבות: ליברמן אביגדור - "תחסום", ה' יחסום אותו שלא יכנס לממשלה הבאה, אם לא יחזור בתשובה. ולמה בגלל שהוא פגע בשבת. "תחסום שור בדישו" – ר"ת: 'שבת'".

"אתה נלחמת בשבת, השבת תחזיר לך", הזהיר הרב מאזוז את ליברמן: "מי שנלחם בשבת יש אחר כך תשלום, אי אפשר לברוח מזה. ויהי רצון שיתקיימו הדברים האלו, אלא אם כן יחזור בתשובה".