אאא

בביתר עילית נערך אמש (ראשון) כינוס מיוחד לגננות, על רקע נסיון ההתערבות בתכני חינוך הילדים. כפי שנחשף ב"כיכר השבת", הכנס נערך על רקע חשש של רבנים מפני עירוב נושאים מדעיים, בין השאר בענייני בריאת העולם וסיפורי התנ"ך.

בכינוס הוקרנה מצגת מיוחדת מדבריהם של גדולי ישראל, בראשם מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי - כפי שנחשף ב"כיכר השבת", וכן דבריו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.

במצגת, נראים גם דבריהם של הגאון רבי גרשון אדלשטיין והמשגיח רבי דן סגל.

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין אמר בדבריו לגננות כי "רק אמונה, בריאת העולם, עקידת יצחק, הניסיונות של אברהם אבינו, מסירות נפש. כל הדברים האלו, שיש גיהנום ויש גן עדן, זה העיקר. ויש תורה מן השמים".

על מעשה בראשית שטוענים שזה לא דברים שמובנים לילדים, אמר הגר"ג: "מה פתאום, למה? השם ברא, מי ברא את השמש ואת הירח? מי עשה? מה לא מובן? איך זה נהיה? מעצמו...? כוכבים, אדמה, איך זה נהיה? והעצים, מה, איך העצים צומחים? מה זה?.

"ילדים מאמינים, מקבלים אמונה, הכל בידי שמים, שהכל בידי שמים, שיש גיהינום ויש גן עדן, שיהיה עולם הבא, והרשעים יש להם גיהינום, זה דברים פשוטים, שמשרישים את זה. ובהלבנת פנים, מפסידים עולם הבא, ילדים צריכים לדעת את זה".

על החשש של הגננות שאם לא יעשו מה שרוצים יפטרו אותן, אמר הגר"ג: "מה? יפטרו אותם? איך זה שייך? זה לא מסתבר. פרנסה זה מן השמים, אם עושים מה שצריך - יש פרנסה, הפרנסה היא מן השמים, הכל קצובים, המזונות קצובים, 'מי יעני מי יעשר, מי ישלו ומי יתייסר', הכל בידי שמים".

- היא צריכה לעשות את המוטל עליה?

הגר"ג: "כן. אם לא - יהיה גיהנום, מה? היא רוצה גיהנום? היא רוצה גיהינום הגננת?".

המשגיח הגר"ד סגל אמר כי מנסים להחדיר דברים שלא קשורים לדת והבהיר כי "אנחנו לא נכנע ולא נפחד, כולנו עומדים לצד הגננות". המשגיח הוסיף והורה כי הגננות לא צריכות להיפגש עם המפקחים.

צפו במצגת המלאה מדברי גדולי ישראל