אאא

הסאגה והסערה הציבורית סביב נאומו של הגאון רבי אליהו טופיק שתקף בחריפות את ועד הישיבות בנאומו בכנס איגוד בני תורה הספרדים שהתקיים ביום חמישי - לאחר פרסומו ב"כיכר השבת" - נמשכים.

   חשיפת 'כיכר השבת' >>

בדבריו שהובאו במלואם ב"כיכר השבת" סיפר כיצד פסלו גורמים בלשכת הגיוס את הדיחוי ל-140 בחורים מתלמידי הישיבה שבראשותו זאת בעקבות השתוללות של שני בחורים ששברו תמונה שהייתה תלויה במקום, הרב טופיק הוסיף בדבריו כי למרות שאחד מרבני הישיבה התנצל והציע מיד לשלם את הנזקים שלחו את כולם הביתה ולא הסכימו לתת לבחורים דחייה.

הרב טופיק אף האשים את ועד הישיבות כי דרשו ממנו מכתב התנצלות והבטיחו שיסדרו את הענין, אך במשך חודשיים לא הסדירו ולא עשו דבר, לדבריו לא רק שלא סידרו את הענין ובכך הפקירו מאה וארבעים תלמידי ישיבות, הוא אף קיבל צעקות מגורמים שאמורים לסייע לעולם הישיבות, אמרו לי "משטרה היו צריכים להזמין לכם", אמר הרב טופיק.

 הנאום של הרב טופיק (באדיבות המצלם)

לאחר פרסום הנאום, חשף "כיכר השבת" את גירסת ועד הישיבות ואת מכתבי ההתנצלות ששלח הרב טופיק למספר גורמים בלשכת הגיוס, ביניהם גם יעקב ראשי ראש מדור בני"ש, וזאת לפי הוראת ועד הישיבות.

כאמור, כל אלו - לטענת הרב טופיק - לא סייעו להסדרת הדיחויים, ולטענתו במשך חודשיים בועד הישיבות לא עשו דבר כדי לסייע לתלמידי הישיבה להסדיר את הדיחויים.

מנגד, גורמים בוועד הישיבות טענו ל"כיכר השבת" כי ההתנצלות של הרב טופיק לא הייתה מספקת וכי למרות זאת הם ניסו להסדיר את הבעיות. לדבריהם הרב טופיק פנה באופן שאינו מתאים ועל כן בצבא סירבו לקבל את פנייתו.

הרב טופיק טען בנאומו בכנס, כי מי שסידר לבסוף את הדיחויים לבני הישיבה היו דווקא 'איגוד בני התורה הספרדים'.

היום, גורמים בהנהלת הישיבה חושפים ל"כיכר השבת" את מסמך הפנייה הרישמי של עורך הדין מנחם שטאובר שנשלח על ידי איגוד בני התורה הספרדים, בו הוא קובל על התנהלותם של גורמים בלשכת הגיוס שפסלו את 140 הדיחויים בגלל מעשה לא ראוי של יחיד ואת מסמך התגובה של לשכת הגיוס, שם חוזרים בהם לשכת הגיוס מפסילת הדיחויים עבור כלל בני הישיבה, ולא בגלל התנצלות כזו או אחרת.

לדברי גורם הישיבה, "מהמסמכים עולה באופן ברור כי אכן הצדק עם הרב טופיק, וכי מלבד הדרישה לשלוח מכתבי התנצלות ופרסומם באתר "כיכר השבת", ועד הישיבות לא סידרו את הדיחויים לבני הישיבה, כי אם עורך הדין שטאובר מטעם איגוד בני התורה הספרדים. שקיפל את הצבא מהתנהלותו המתנכלת".

בהנהלת הישיבה מסבים את תשומת הלב לדברים החמורים שכתב עורך הדין שטאובר, מהם נחשף כי החלטת לשכת הגיוס הייתה - שלא לקבל יותר דיחויים מתלמידי הישיבה בכלל, כלומר שזו לא הייתה החלטה זמנית לצורך ענישה, אלא פסילה מוחלטת של הדיחויים לאותם תלמידי הישיבה, מה שמעלה - לטענת גורמים בישיבה - ביקורת על ועד הישיבות שלא עשו די כדי להציל את תלמידי הישיבה.

במכתב הפנייה של עורך הדין שטאובר נכתב כי "ההחלטה נגועה בחוסר חוקיות כבד, בהיותה החלטה מתנכלת, אשר ניתנה על בסיס שיקולים אישיים זרים – ואף, בזהירות המתחייבת, נקמניים. כפי שיובהר, ההחלטה אינה עומדת באמות המידה לקבלת החלטה מנהלית והיא מהווה הפרה של כללי הצדק הטבעיים – כמו גם של עקרונות יסוד נוספים בשיטתנו המשפטית, דוגמת ענישה קולקטיבית ואפליה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עו"ד שטאובר מתאר את השתלשלות המקרה בלשכת הגיוס, וטען כי בחור ישיבה אחד בודד הביע מחאה על חשיפת בחורי הישיבה לתמונות שאינן עולות בקנה אחד עם אמונתן ודתם ועם החובה לכבד את רגשותיהם הדתיים.

"בעקבות אותה תקרית התקבלה החלטת מדור בני ישיבות, אשר קבע כי מכאן ואילך לא תתאפשר לישיבת באר יהודה "התייצבות מרוכזת" להגשת בקשה לדחיית שירות", כותב עו"ד שטאובר, "שלא בשולי הדברים נעיר כי, מלבד אותה החלטה גורפת ביחס להתייצבות הישיבה, הרי שאף שעה שביקשו בחורי הישיבה להתייצב פרטנית – נמנע מהם הדבר בתואנות שונות. בכל הכבוד, וכפי שיפורט, אנו סבורים כי מדובר בהחלטה פסולה, אשר ניתנה תוך פגיעה קשה בעקרונות יסוד של קבלת החלטה על ידי רשות שלטונית".

עו"ד שטאובר מסכם את מכתבו וכותב כי "החלטת מדור בני הישיבות להעניש ישיבה שלימה בהתבסס על אירוע שנוי במחלוקת של אחד מבחוריה, וכל זאת ללא זכות טיעון כדין ותוך בחירת האמצעי שפגיעתו דווקא הרבה ביותר – היא החלטה פגומה שדינה להיבטל. בכל הכבוד, להחלטה שרירותית מעין זו אין מקום בעולמו של המשפט המנהלי והחוקתי.
 
"כאמור, למיטב הידיעה ההחלטה התבססה אף על שיקולים זרים של מניעי נקמנות אישית – אך, בשלב זה ובשים לב ל"שפע" הפגמים הנוספים שנפלו בהחלטה, העדפנו לשמור על כבוד הנוגעים בדבר ולהימנע מהצגת הדברים.
 
"עם זאת, במקביל לביטולה לאלתר של החלטת מדור בני ישיבות, הרי שנבקש כי ייערך תחקיר פנימי לבחינת נסיבות קבלתה של החלטה בעלת אי-חוקיות מובהקת מעין זו. מרשיי סבורים כי אין להלום מצב בו גורם מנהלי יקבל כל החלטה אשר יראה לנכון, תוך רמיסת הדין, מבלי שהדבר ייבחן וייבדק. בכל הכבוד, מקום בו עושה בעל סמכות שימוש שרירותי לרעה בסמכותו – הרי שאין לאפשר לדבר לעבור על סדר היום, ונדרשת נקיטת ההליכים המשמעתיים הנדרשים בעניין".

במענה לפנייתו של עו"ד שטאובר, אל מפקד מיטב, השיבה העוזרת מרים צבאג וכתבה כי "הישיבה לקחה אחריות על הנזקים שנגרמו ופעלה לתיקונם. לפיכך, אין מקום להרחיב על פרטי המקרה וניכר כי יושרו ההדורים".

הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
הפנייה של עו"ד שטאובר
המענה של הצבא על הסדרת הנושא
המענה של הצבא על הסדרת הנושא