אאא

חוק השקיות שנכנס לתוקפו בינואר 2017 נראה כרושם הצלחה. על פי נתונים של המשרד לאיכות הסביבה, נרשמה ירידה עקבית בשימוש בשקיות הניילון בעקבות החוק, ירידה של קרוב ל-80%.

ברבעון הראשון של שנת 2017 עם כניסת החוק לתוקף, נמכרו 55 מיליון שקיות לעומת 280 מיליון ברבעון האחרון של 2016. מדובר בירידה של כ-80% בהיקף המכירות.

בהשוואה לרבעון השני והשלישי, נרשמה ירידה מ-450 מיליון שקיות ל95 מיליון, ומ-471 מיליון ל-103 מיליון - בהתמאה, מול שנת 2016.

במשרד לאיכות הסביבה אומרים כי: "הנתונים מראים על המשך הצלחת החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד־פעמיות, ומעידים כי הציבור ממשיך להפגין שיקול דעת וצריכה מושכלת של שקיות חד־פעמיות ונרתם להשגת מטרות החוק על ידי שימוש באמצעי נשיאה רב־פעמיים".

נתון מעניין מעלה כי אמנם נרשמה ירידה במכירות של שקיות הניילון אך נרשמת עלייה במכירות של שקיות הזבל. זאת כנראה - כך מסבירים בעלי רשתות שיווק - מפני שאנשים השתמשו בעבר בשקיות מהסופר כשקיות זבל בפח הקטן שבכיור המטבח.