אאא

במשך חודשים שמרו חברי הכנסת החרדים על סודיות סביב חוק הגיוס החדש, במטרה למנוע משברים מיותרים מול השר אביגדור ליברמן, וכמובן למנוע הסתה מיותרת כנגד הציבור החרדי. גם כשעיתונאים השיגו פרטים על טיוטת הצעת החוק, הבכירים ביקשו למנוע הפרסום מחשש שהדבר יפגע בציבור החרדי כולו. 

כעת, נחשפת טיוטת הצעת חוק הגיוס. על פי הדיווח של יקי אדמקר ב'וואלה', בבסיס החוק תהיה הכרה בלימוד התורה כ"ערך יסוד". על פי טיוטת הצעת החוק: "לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי", עוד נכתב כי "מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה".

כך שמי שלומד תורה יושווה למי שמשרת בצבא, ובכך יקבל פטור מגיוס. על פי הצעת החוק: "יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה למשך תקופה ארוכה כמי שמשרתים את העם היהודי, ותוכר זכותם לדחיית חובות אחרים ובהם שירות ביטחוני או לאומי. הזכות תובטח בחוק או מכוחו".

בהסבר להצעת החוק נכתב כי "מעבר לעובדה שערכים אלה היו ראויים לעיגון בכל מקרה, הבהרה זו נועדה גם לתת מענה לסוגיה שאותה ביקש בית המשפט העליון מהכנסת להסדיר. חוק היסוד נועד גם על מנת להבהיר את עמדתה של הכנסת, המעגנת בחוק יסוד את מדיניותן של כל ממשלות ישראל, ולפיה לאור מרכזיותו של ערך לימוד התורה וחשיבותו כשירות לעם היהודי - מי שמבקש להקדיש את עצמו ללימוד תורה לתקופה ממושכת יקבל דחייה מחובת שירות הביטחון המוטלת עליו".

עוד נכתב בטיוטת הצעת החוק: "כבר מערש הולדתו של העם היהודי היה לימוד התורה אבן היסוד לקיומה של האומה. אפילו בעתות משבר וחורבן היה לימוד התורה מפלט ומקלט לאומה". עוד נכתב כי "מאז ומעולם היו ברורים ערכם וחשיבותם של לימוד התורה ולומדי התורה. חוק היסוד מציע לעגן כראוי בחוק יסוד את החשיבות הרבה והערך הגדול שרואה המדינה בלימוד תורה ואת רצונה לעודד לימוד תורה חוצה מגזרים".