אאא

הקושי בקימת הבוקר מתחיל כידוע כבר בלילה. בעוד שיש אנשים שמיד שראשם בא במגע עם הכר, נעצמות עיניהם לשינה הגונה ומיטיבה, רוב האנשים מתקשים להירדם במהירות, ולא רק לאחר שתיית קפה.

השיטות הנפוצות לשינה מהירה הן ספירת כבשים מעייפת, או הקדמת אמבטיה רותחת המשרה על הגוף אווירת שינה. אך מחקר חדש שבוצע באוניברסיטת ביילור שבארצות הברית מגלה, כי הפעולה המועילה ביותר לשינה תקינה והירדמות זריזה, היא הכנת רשימת מטלות ליום הבא.

עורך המחקר, ד"ר מייקל סקולין, סיפר כי בחן וניתח במעבדה את שינתם של 57 סטודנטים שהתנדבו לקחת חלק במחקר. את המתנדבים הוא חילק לשתי קבוצות, והטיל על כל אחת מהן משימת כתיבה לפני השינה - האחת התבקשה להכין רשימה של המטלות שכבר הספיקו לעשות במהלך היום, והשנייה נדרשה לכתוב על גבי דף את הדברים שלא הספיקו לבצע ועליהם להספיק ביממה הבאה.

הממצאים שעלו מהבדיקה היו ברורים: חברי הקבוצה השנייה ישנו שינה טובה ורציפה יותר, ואף נרדמו תוך פרק זמן קצר יותר. ליתר דיוק, כמעט כל חברי הקבוצה השנייה נרדמו תוך 16 דקות. כמו כן, הד"ר שם לב לתופעה נוספת בקבוצת האנשים שכתבו רשימת מטלות לקראת היום הבא: "ככל שהרשימה היתה ספציפית וממוקדת יותר, כך משך ההירדמות היה קצר יותר", תיאר סקולין.

ההסבר לתופעה המעניינת הוא שאחד הגורמים המרכזיים לשינה בלתי רציפה ולהירדמות איטית היא חרדה ומתחים. "ככל שרמת החרדה גבוהה יותר, כך קשה יותר להירדם", נימק סקולין בתוצאת המחקר המרתק.