אאא

קבוצת בחורים שקיבלו על עצמם ביום שמחת תורה תשע"ז לימוד רצוף בימי שישי במשך 8 שעות בתענית דיבור, כפי התקנה שהתקין ראש הישיבה הגאון רבי שמואל מרקוביץ, סיימו אמש (מוצאי שבת) את מסכת יבמות אותה למדו אך ורק במסגרת זו, כאשר מידי יום שישי - במשך שנה ומחצה - הם מתקדמים בלימוד המסכת מהקשות שבש"ס, עד לסיומה.

לאות הוקרה והערכה על העמידה המאומצת והמרשימה בקבלה, התקיים סיום המסכת בחדרו של הגר"ש מרקוביץ, ב"דירת הרב" שבבנין הישיבה. כאשר אף הקדיש שלאחר סיום המסכת נאמר על ידו.

במהלך האירוע ביקש ראש הישיבה מכל הנוכחים, להתחייב לקבל על עצמם ג"כ קבלה כזו, וכאשר חולפת תקופה ארוכה ורואים כיצד מי שקיבל את הקבלה עומד בה ומצליח, ואף זוכה לסיים במסגרתה מסכת גדולה וחמורה בש"ס, הדבר מדרבן מאד להצטרף למסגרת הקבלה של הלימוד הרצוף במשך 8 שעות בימי שישי.