אאא

שמחת אירוסי החתן יעקב שלמה בן הרה"צ ר' אהרן שמואל, ראש ישיבת דושינסקיא, בן כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא, חתן הרה"צ ר' יהושע ליברמן ראש כולל "שבט הלוי" וחתן הגאון ר׳ אליעזר דוד פרידמן, אב"ד מכנובקא בעלזא ובן הגה"צ ר' יוסף ליברמן, רב דחסידי סאדיגורא בירושלים וראש ישיבת שומרי החומות.

הכלה היא בת הרה"צ ר' אברהם יעקב פלינטנשטיין, בן כ"ק האדמו"ר מקאפיטשיניץ, חתן כ"ק אדמו"ר מאלכסנדר.

צפו בתיעוד של הצלם שלומי טריכטר