אאא

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, יו"ר 'ישראל ביתנו', התייחס הצהריים (שני) לחוק הגיוס עליו עמלים ראשי הסיעות החרדיות ודחה את האפשרות שהעלו החרדים שהחוק יבוא כהצעת חוק פרטית ובכך לעקוף את משרד הביטחון. 

לדברי ליברמן, בפתח ישיבת הסיעה: "הנושא של גיוס בני ישיבות או גיוס לכולם, זה נושא יותר מדי חשוב מלהפוך אותו לנושא אלקטוראלי, לניגוח פוליטי, או למכשיר לאיסוף קולות".

ליברמן הדגיש: "אנחנו נתמוך אך ורק בהצעת חוק שיגבש אותו צוות מיוחד שעובד כרגע בתוך משרד הביטחון. אני ראיתי כמה נוסחים של החוק שניסחו הפוליטיקאים - זה לא מעניין אותנו. ואנחנו נתייחס אך ורק לחוק שמי שמביא אותו זה היועץ המשפטי של משרד הביטחון, עם כמה אנשים, כולם מנותקים מן הפוליטיקה, מן האינטרסים, אנשים שנטו מדברים ביטחון, כולל אנשי צבא, משפטנים ואחרים, וברגע שהחוק הזה יהיה מוכן זה הנוסח שאנחנו נתמוך בו".

ליברמן הוסיף כי: "כל ניסיון גם את הנושא הזה כרגע להפוך ולהוסיף עוד קצת דלק למדורה, אני חושב שזה לא נכון מבחינת החוסן הלאומי, מבחינת ההומוגניות של החברה הישראלית, ואנחנו בהחלט נתנגד לכל ניסיון של כפייה דתית, אבל גם נטפל בכל הסוגיות באופן רציני, שקול, ובטח ובטח גיוס לצה"ל, אסור שזה יהפוך לאיזשהו מטבע פוליטי ונעסוק בספקולציות כאלה ואחרות"

שר הביטחון הצהיר בסוף דבריו: "אנחנו לא נתמוך בשום חוק שהוא לא יבוא מתוך משרד הביטחון".