אאא

מאות חסידים ותושבים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה להיכל בית המדרש הגדול של סאטמר בלונדון, לעילוי נשמת ראש הקהל הרה"ח ר' ישעי וואלף לעוו ז"ל, בהשתתפות הרה"צ אבד"ק סאטמר ווילאמסבורג, שהגיע במיוחד בשליחות אביו האדמו"ר לפאר את החגיגה.

מעמד כתיבת האותיות התקיים בבית ראש הקהל ז"ל בהשתתפות רבני העיר ומשם יצאה התהלוכה לעבר בית המדרש הגדול, שם רקדו ושמחו בשמחת התורה. לאחר הכנסת ספר התורה לארון הקודש אמרו את המזמורים כנהוג.

בסעודה של מצוה באולמי 'יסודי התורה' בעיר, השתתפו קהל רב בראשות רבני העיר, כאשר גם הרב של קהילת מהרז"ל בעיר הגיע להשתתף לכבודו ראש הקהל ז"ל.