אאא

האדמו"ר ממודז'יץ יצא ביום חמישי למסע היסטורי בפולין לפקוד את קברי אבותיו. את המסע פתח האדמו"ר בתפילה באוהל זקינו האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע בווארשה, האדמו"ר נשא תפילה נרגשת.

לאחר מכן נשא האדמו"ר מדברות קודשו, החסידים שוררו מניגוני ה'דברי ישראל' זי"ע והאדמו"ר קרא במשך שעה ארוכה קוויטלאך על הציון הקדוש.

בשעות הערב, לקראת ליל ההילולא של זקינו, ראש השולשלת הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע טו"ב שבט, שבשנה האחרונה לאחר מאמצים מרובים נמצא מקום קברו המדוייק, לאחר שנחרב בימי השואה האיומה ועל שטח בית החיים נבנה מגרש משחקים וכעת נעשים מאמצים מיוחדים לפדות את השטח, הגיע האדמו"ר לעיירת קאזמיר שם התפלל תפילת מנחה בבית הכנסת העתיק.

עם דמדומי חמה של ליל היארצייט יצא האדמו"ר לעבר שטח בית החיים, על מיקום קברו המדוייק נפרסה פרוכת, לאחר אמירת תהילים וקדיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו בהתרגשות עצומה על הזכות שנפלה בידו לפקוד את הציון של הרה"ק מקאזמיר.

האדמו"ר סיפר שלפני המלחמה בטו"ב שבט יום היארצייט היו מגיעים רבים מכל רחבי פולין וכעת שמונים שנה לאחר שלא עלו על ציונו זוכים אנו לפקוד את ציונו ביום היארצייט ובוודאי שמחה זה לצדיק ואמר שכעת הוא עת רצון לבקש כל אחד ואחד על הכלל ועל הפרט.

לאחר מכן השתטח האדמו''ר על הציון הק' וקרא את הקוויטלאך של קהל החסידים, ביציאה מהציון הקדוש פצח האדמו''ר בשירת 'האסט גפוילטע אלעס גוטס' בשירה וריקודין שנמשכו כל הדרך עד לבית הכנסת העתיק שם נערך סעודת ההילולא והטיש.