אאא

ראש חודש, מסבירה החסידות, כולל את כל ענייניי החודש בתוכו כשם שראש השנה כולל את כל ענייניי השנה בתוכו. ראש חודש שבט לדעת בית שמאי הוא ראש השנה לאילנות. שבט מסמל את תחילת האביב והתעוררותו של הטבע במלוא יופיו.

על פי אחת הדעות שבט מכוון ד יוסף הצדיק שעניינו הוספה ועלייה בלימוד התורה ושלטון על הטבע בזמן הגלות. שמו של שבט מעיד על תוכנו האות 'ש' הינה אות של יציבות ואמת ושואפת כלפי מעלה. הצרוף 'טב' פרושו טוב. בחודש הקודם טבת, מסתיימת הירידה המיוצגת על ידי האות 'ת'. בשבט מתחילה העלייה והשאיפה לאור הנגלה. דבר נוסף ה' יתברך קורא כביכול את ה'א ב' מלמעלה למטה. ואנחנו מלמטה למעלה. בטבת מתחיל ה' יתברך מחזור נוסף של התחדשות וגילוי בעולם.

"כי האדם עץ השדה" בשבט כל העבודה של חודשי החורף הקודמים בזמן הקור מתחילה להניב פרות גלויים. כמו כן קיימת גם באדם תנועה זה. לאחר עבודת חורף שהיא בסימן ירידה והתבוננות פנימה מסתיימת בטבת. בחודש שבט שהוא כנגד יוסף הצדיק המיצג את עניין ההוספה בלימוד התורה, מתחילה הצמיחה. חסידות מסבירה שבכדי שתהיה צמיחה אמתית חייב הגרעין של הפרי להירקב קודם לכן, ורק אז יש צמיחה כי כל התוכן הפנימי של הגרעין מתחבר לכוח הצמיחה הכללי שבאדמה ואז עולה וצומח העץ או השיח. כלומר תנועת הצמיח בנפש האדם מתחילה דווקא בתוקפת החושך, כלומר אתגרים ועיכובים.  על האדם להתבונן בעצמו ביושר ולחפש את הדרך לצמוח ולפרוח.

בחסידות חב"ד ובפרט לדורנו אנו, יש לחודש שבט חשיבות מיוחדת. בי' שבט חל יום השנה של הרבי הרייץ מנהיגה של תנועת חב"ד בתקופת הקור והניסיונות האיומים שעבר ישראל  בתקופת עליית הקומוניזם רוסיה והארצות סביבה וכמובן בזמן השואה. גם ראו את גבורתו האדירה ומאבקו הבלתי נלאה למען עם ישראל. תקופה זו מסמלת את ריקבון הגרעין  במובן הרוחני וגם הגשמי. י' שבט הוא גם יום עלייתו של הרבי נשיא דורנו לכיסא הנשיאות של חסידות חב"ד. כמו יוסף שעמל וסבל במצרים בזריעת הקדושה בגלות שם ואז כשאביו ואחיו הגיעו הייתה פריחה אדירה של עמנו, כך גם כאן לאחר שנות הסל בקור הרוסי הן הרוחני והן הגשמי, הייתה פריצה אדירה של הפצת היהדות  בכל רחבי תבל. הרבי נשיא דורנו הוביל את חסידיו ואחרים לחיזוק ובנית היהדות באופן שלא היה לפני כן.

בעבודת ה' יתברך יש שתי תנועות לתפוח על מנת להתפיח. כלומר, כל העוסקים בהפצת המעיינות בכל צורה שהיא מחויבים קודם כל לצמוח ולהתעלות בעבודתם הם. הפצת המעיינות כוללת גם גידול ילדים וחינוכם בדרך התורה והמצווה. עבודה שהיא אתגר לכל דור ודור. על האדם להיות תמיד מודע למעמדו ומצבו כלפי הבורא. זאת ועוד, תמיד לחפש להשתפר. שבט מסמל את ההתעוררות וההתחדשות הגלויה של הבריאה כולה. עצים מלבלבים במלוא יופיים והאור מרפא ומחזק את הנשמות. גם בנפש האדם ישנו הכוח להתעוררות כזו אך זה כבר תלוי ברצונו ונחישותו של האדם. ה' יתברך נותן את הרקע והכלים המאפשרים לאדם להתעורר ולחדש את קרבתו לבורא. אך אם האדם מנצל זאת או לא זו כבר בחירתו החופשית.

לסיום עצה מעשית בי' שבט ישנו כוח עצום המושפע לכל מי שירצה רק להיות מושפע ממנו לחשוב על שליחותו בעולם ולקבל עליו איזו שהיא נקודה של התחזקות והתעוררות פנימית.