אאא

ישיבת מיר בירושלים מחריפה את מאבקה נגד חנויות הפתוחות בשעת לילה מאוחרת בשכונתה, בית ישראל.

לאחר שכזכור יצאה בהוראה למנהלי החנויות הסמוכות לישיבה, לסגור את שערי החנויות לא יאוחר מהשעה 11 בלילה, יוצאת כעת הישיבה למתקפה רשמית נגד חנות שהחליטה להפר את בקשתה.

• הצוואה האחרונה של הגרנ"צ פינקל: סגירת החנויות בלילה

במודעה שנתלתה בפתח הישיבה, נכתב מטעם הנהלת הישיבה: "לבני הישיבה הקדושה: ברכות שמים מעל, לבעלי החנויות והמסעדות שקיבלו עליהם תקנת מרנן ורבנן שליט"א לסגור את החנויות ב-11 בלילה, וזכות הרבים תלויה בהם".

בישיבה מזכירים את שמה של החנות אשר החליטה להפר את הוראת רבני הישיבה והשכונה: "הננו שבים ומודיעים את אשר תיקנו הרבנים שליט"א שחנויות שפתוחות לאחר 11 בלילה, כדוגמת "רגע מתוק" וכו', אין להיכנס ולקנות בהן בכל שעות היממה - עד שיקבלו עליהם התקנה הנ"ל. וברכת ה' תבוא עליהם לשפע ברכה והצלחה".

המכתב שנתלה בישיבה (באדיבות המצלם)
המכתב שנתלה בישיבה (באדיבות המצלם)

המכתב מסתיים באזהרה חדשה לבני הישיבה: "וכן הננו להאיר ולהעיר, שחדשים לבקרים מעמידים דוכנים מזדמנים בסמיכות לישיבה ללא שיש להם תעודת הכשר, והמכשול מצוי בזה מאוד, ועצם ההתקהלות סביב דוכנים אלו וסביב המסעדות והחנויות בשעות הסדרים ובשעות הערב המאוחרות, אין רוח חכמים נוחה מהן ואין היא דרכם של בני תורה בני עליה".