אאא

מחזה מעניין התרחש אמש (ה') בבית האבלים אצל הגאון רבי דניאל חיים אלתר בנו של ה"פני מנחם" מגור זצ״ל ובניו, היושבים שבעה על פטירת הרבנית הדגולה.

בשעה הערב הגיע כ''ק מרן האדמו"ר מגור להתפלל תפילת מעריב עם האבלים ולנחמם. מאות אנשים צבאו על הדלתות אך רק בני המשפחה והקרובים זכו להיכנס פנימה. בביקור היה נראה היחס הלבבי והמיוחד השורר בקרב בני המשפחה.

הרבי התפלל בבית האבלים תפילת ערבית, כאשר החזן היה הבן האבל הבחור יהודה אלתר.

לאחר התפילה התיישב הרבי מגור מול האבלים וניחמם במשך דקות ארוכות. לדברי הנוכחים: הסלון הענק שהומה כל היום מאלפי איש, היה ריק מיושביו ורק בני המשפחה והמקורבים נשארו. 

על פי עדותם, המעמד היה מרגש במיוחד. הרבי ישב במשך כחצי שעה דיבר וחיזק את האבלים, כאשר מספר פעמים במהלך שיחת הניחום והחיזוק קולו נשנק בבכי והנוכחים הצטרפו יחד עמו.