אאא

הצדיק רבי שלמה מקרלין היה עני מרוד. כאשר שאלו אותו ממה הוא מתפרנס, השיב שיש לו "צְוֵוי קִי" (באידיש) - פירוש הדבר שיש לו שתי פרות. זה בכל זאת משהו... אבל לבסוף התברר שאין לרבי שלמה אפילו חצי פרה, ואז הסביר שהוא התכוון לשתי המלים "כִּי" בפסוק "כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו"...

הניגון הנוכחי הותאם גם לפסוק שנקרא "שירת הפרגיות" בפרק שירה - "בטחו בה' עדי עד כי בי-ה ה' צור עולמים". הפרגיות מסתובבות בחצר ומרגישות בטוחות, יש לנו כל מה שצריך.

זהו ביצוע נוסף מתוך הפרויקט בו מבצע הפסנתרן המוערך אחיה אשר כהן אלורו את שיריו של הרב יצחק גינזבורג בגרסת פסנתר איכותית.