אאא

ראב"ד 'העדה החרדית', הגאון רבי משה שטרנבוך, שהה בשבת קודש מברכים בעיר טבריה, בדירתו של הנגיד דוד דרלי.

במהלך השבת התקיימו התפילות והסעודות בסלון הבית עם בנו הגה"צ רבי אשר שטרנבוך, ראש כולל הגר"א בהר נוף ירושלים ומשפחתו ומספר מקורבים מצומצם.

בשעת 'רעווא דרעווין' הצטרפו לסעודה שלישית עשרות חסידי צאנז מהקהילה בטבריה. בסוף הסעודה נשא הראב"ד דברות קודש על חילולי השבת המתרבים והולכים.

"לדאבוננו", פתח הראב"ד, "בזמן האחרון חילול שבת מתרבה והולך, ומשבת לשבת המצב נעשה גרוע יותר רח"ל, ובעוונותינו הרבים אין אנו מזדעזעים ואין אנו מראים שכואב לנו שפוגעים בשבת קודש שהיא האות לאמונה בה' והיא מתקשרת אותנו לקב"ה".

הראב"ד המשיך ואמר כי "וח"ו אנו מעמידים עצמינו בסכנה כשאנו שותקים ואין אנו תובעים את עלבונה של שבת קדשינו".

"ושמעתי מהגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל שעוד יבוא זמן גרוע ש'יראת ה' תתבייש' - ואם בשנים קדמוניות היה בוער אש להבה כשניהלו מלחמה למען קיום הדת, הרי שיבוא עוד זמן שיראת ה' תתבייש רח"ל, ולא ירגישו שזה נוגע אלינו מה שמחריבים את הדת", חתם הגר"מ שטרנבוך את דבריו.