אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, נשאל בצאת השבת, במה יש להתחזק בשל ההסלמה הביטחונית בצפון הארץ ושיגר תשובה מפורטת. 

בשאלה נכתב: "שבוע טוב ומבורך, מורנו שליט"א, אנחנו יושבי הצפון השבת היינו וגם עתה בפחד בגלל הפעילות האווירית אותה חווינו מה לעשות?".

את תשובתו פתח הרב וכתב: "תחילת הכל אסור לפחד. וראה מה שכתב בספר החינוך [מצוה תקכ"ה] "שלא לערוץ מפני האויב במלחמה. שנמנענו שלא לערוץ ולפחד מן האויבים בעת המלחמה ושלא נברח מפניהם, אבל החובה עלינו להתגבר כנגדם ולהתחזק ולעמוד בפניהם, ועל זה נאמר [דברים ז', כ"א], לא תערוץ מפניהם, ונכפלה המניעה במקום אחר [שם ג', כ"ב] באמרו לא תיראום".

"משרשי המצוה שיש לכל אחד מישראל לשום להשם יתברך מבטחו, ולא יירא על גופו במקום שיוכל לתת כבוד להשם ברוך הוא ולעמו" הוסיף הרב. 

בשלב זה פירט גאון הרב מוצפי במה צריכים להתחזק בימים אלו: "כולנו עם ישראל ביחד כאיש אחד בשעה זו. נקרא לאבינו שבשמים ונתפלל.

א, לקרוא מזמור תהלים צ"א יושב בסתר שבע פעמים ובתחילתו פסוק ויהי נעם.

ב, אנא בכח שבע פעמים.

ג, שיר למעלות תהלים קכ"א שבע פעמים.

ד, עלינו לשבח בכוונה.

מחצות הלילה וכן ביום לומר

ה, סדר פיטום הקטורת מ"אתה הוא" עד "המלך יעננו ביום קראינו".

ו, מזמור יענך תהלים כ. י"ב פעמים.

ז, מזמורי שיר המעלות תהלים ק"כ עד כולל מזמור קל"ד.

והשם יתברך יגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל".