אאא

משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ופרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), סיימו חקירה משותפת כחלק מהעמקת האכיפה נגד עבירות של פשיעה מאורגנת ובכלל זה פיגועים כלכליים - פשיעה כלכלית חמורה הפוגעות באוכלוסייה הרחבה ומסבות נזק רב לקופת המדינה. היקף הפגיעה הכלכלית שביצע ארגון הפשיעה לקופת המדינה הצטבר לכדי חשבוניות פיקטיביות בסכום של כמיליארד ש"ח.

החקירה החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים העוסקים בפשיעה כלכלית במהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים.

עם סיום החקירה סבור צוות היחידה החוקרת כי נתגבשה תשתית ראייתית לכאורה נגד 13 מעורבים חברי ארגון בישראל כל אחד על פי חלקו לביסוס החשד למעורבות בעבירות על חוק מאבק בארגוני פשיעה, פקודת מס הכנסה חוק מס ערך מוסף וכן הלבנת הון.

חומרי החקירה הצביעו על כך כי שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד, מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים. הפצת חשבוניות המס החשודות כפיקטיביות נעשית במטרה לבצע פיגוע כלכלי נגד המדינה על ידי הונאה של רשויות המס.

במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית נרחבת במהלכה נתפס רכוש השייך למעורבים לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון ₪ וזאת כחלק מהמאבק בהלבנת ההון ובארגוני הפשיעה.

היום הוגשה על ידי היחידה החוקרת הצהרת תובע ובקשת מעצר עד לתום ההליכים נגד חלק המעורבים המעידה כי בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום בתחילת השבוע הבא וכן להגיש בקשה לממשלת ספרד על מנת ששלושת ראשי הארגון יוסגרו ויועמדו לדין בישראל.