אאא

הפרקליטות הגישה אחר הצהריים (ב') לבג"ץ את תשובתה לעתירה שקוראת לשר לביטחון הפנים גלעד ארדן להנחות את מפכ"ל המשטרה רב-ניצב רוני אלשיך שלא לצרף המלצות בתיקי חקירה ובכללם באלה המתנהלים בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. המדינה טענה בתגובתה כי דין העתירה להידחות על הסף. ואכן בערב קיבל בית המשפט את הטענות ודחה את העתירה על הסף.

המדינה אף ביקשה מבית המשפט לתת את הכרעתו בעתירה בהקדם האפשרי, על מנת לא לעכב את העברת סיכום תיק החקירה בעניין תיק החקירה של ראש הממשלה, מהמשטרה לפרקליטות - בהתאם לתכנון המשטרה לפרסם את ההמלצות בתיקי 1000 ו-2000 בימים הקרובים.

בתגובתה ציינה המדינה כי "דין העתירה להידחות, מן הטעם שהעתירה אינה מגלה כל עילה משפטית להתערבות בית המשפט הנכבד בפעולות המשיבים. כפי שהובהר, המשטרה אינה מעבירה לגורמי התביעה 'המלצה' באשר לשאלה אם יש להעמיד חשוד פלוני לדין, קרי האם להגיש נגדו כתב אישום".

"כל שמעבירה המשטרה, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, במקרים שבהם מועבר סיכום כאמור, הוא סיכום של תיק החקירה ועמדתה לעניין מכלול התשתית הראייתית שנוצרה במסגרתו במהלך החקירה. לשר לביטחון הפנים אין מעורבות כלשי בחקירות המשטרה, ממילא הוא אינו מצוי בפרטיהן - כך על דרך הכלל, וכך בעניין החקירה מושא העתירה".

עוד צוין כי "חוק ההמלצות" שנחקק בכנסת בחודש שעבר קובע כי הוא לא יחול על חקירות שנפתחו לפני העברתו בקריאה שנייה ושלישית. "סעיף 60 תוקן ביום 3.1.18 במסגרת תיקון מספר 81 לחוק הסדר הפלילי ויצר הסדר חדש באשר לאופן העברת חומרי החקירה מהרשות החוקרת (כהגדרתה בתיקון) לידי הפרקליטות. בעניין שלפנינו, אין מקום להידרש להסדריו של תיקון מס' 81, שכן סעיף 3 לתיקון האמור קבע הוראת תחולה לפיה תיקון מס' 81 לא יחול על חקירות שנפתחו 'לפני תחילתו של חוק זה'.

המדינה גם מבקשת בתשובתה לדחות את בקשת העותר, עו"ד יוסי פוקס, למתן צו ביניים: "המשיבים יטענו כי דין הבקשה למתן צווי-ביניים להידחות אף היא, הואיל והעתירה אינה מגלה כל עילה להתערבות שיפוטית. לפיכך, ברור הוא שמבחן סיכויי העתירה תומך בדחיית הבקשה למתן צווי-ביניים, והוא הדין ביחס לנטיית מאזן הנוחות".

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הורה אתמול למשטרה לדחות את פרסום המלצותיה בתיקים שבהם נחקר ראש הממשלה. זאת בנימוק שהמדינה טרם הגישה את עמדתה, וכן נוכח העתירה של פוקס, שטוען כי נאסר על המשטרה להגיש המלצות ממילא.

אתמול נמסר מטעמו של ראש הממשלה נתניהו בתגובה לסוגיה: "איננו מכירים את העתירה הזאת, שמסתבר שהוגשה לפני זמן רב. כמובן שהיא לא מטעמנו ואינה בידיעתנו. ממילא איננו מייחסים חשיבות להמלצות שכולם מבינים היום מה ערכן".