אאא

לאחר שובו של נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן ממסע של שבועיים בלוס אנג'לס וגיוס מיליוני דולרים למען מוסדות ישיבת פוניבז', ולרגל חלוקת מלגה כפולה לאלפי אברכי הכולל, פרסמו האברכים מודעת ברכה מיוחדת בכולל לנשיא הישיבה.

"מתוך שבח והודיה לבורא עולם נשגר תודה וברכה קמיה דנשיא הישיבה רו"מ מוסדותיה מורינו הגאון רבי אליעזר כהנמן שליט"א אשר ממשיך דרכי אבותיו בנשיאה בעול הישיבה ומוסדותיה", נכתב במודעה.

עוד נכתב: "ברכה מיוחדת על עמידתו לימין חו"ר הכולל בהרבה תחומים ובפרט שעם כל הקשיים לא חוסך כל מאמץ בהעברת המילגה מידי חודש בחודשו ואף נוטל הלוואות לצורך כך, ובימים אלו הגדיל לעשות בהעברת 2 מילגות ביום אחד, אשריו ואשרי חלקו. ולא נשכח השתדלותו הבלתי נלאית להעביר 'מענק חג' בסך 1000 ש"ח".

בתוך כך מציינים הערב בישיבת פוניבז' את היארצייט השמיני של נשיא הישיבה הגאון רבי אברהם כהנמן זצ"ל בנו יחידו של גאון ישראל רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל הרב מפוניבז'. בכל היכלי התורה של מוסדות ישיבת פוניבז' ישאו דברים מתורתו לעילוי נשמתו ויעלו את זכרו הטהור.