אאא

אתמול התקיים בבני ברק כינוס עבור מאות מחנכים מרשת החינוך העצמאי בראשות ראשי הארגון שהתכנסו לשמוע את דבר גדולי ישראל בעניין חינוך הילדים.

את המשא המרכזי נשא ראש הישיבה הגר״ג אדלשטיין שדיבר באריכות על האחריות הגדולה שיש למחנכים. 'כיכר השבת' מביא את נאומו המלא:

"המחנכים יש להם זכויות עצומות מאד, אבל גם אחריות גדולה מאד. מצד אחד, זכויות עצומות, שמשפיעים תורה ויראת שמים ומידות טובות, השפעה לדורי דורות. ומצד שני האחריות גדולה, כי התלמיד מושפע גם מההנהגה של המחנך.

מרן החזו"א כותב שאם תלמיד רואה פעם אחת שהמחנך כועס, הוא לומד מזה שכעס זה דבר טוב, אפילו אם באותו מקרה הייתה סיבה חד פעמית, התלמיד אינו מבין זאת, וכבר חושב שמותר לכעוס. בפרט שיש ילדים שבאים מבתים שהבית לא מספיק לחנך בכל מה שצריך לחנך, וכל ההשפעה צריכה לבוא מהחינוך שמקבל מהמחנכים, וידוע שיש הרבה מקרים שהילד אחרי שהוא מושפע מהחינוך שהוא מקבל מהמחנכים, הוא משפיע על הבית, והמחנך זוכה בזכויות שמשפיע על כל המשפחה.

הגר״ג אדלשטיין האריך בדרך החינוך הנכונה והעביר את המסר למחנכים.