אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז התייחס בימים האחרונים לחוק הפולני האוסר להתבטא כי פולין הייתה חלק מהשואה וקייל אותם שימחקו מן העולם.

במהלך שיעור שמסר אמר הגר"מ מאזוז: "הנה תראו מה שקורה בפולין, שעשו שם חק חדש "כל מי שיאמר שפולין אשמה בשואה ייכנס שלש שנים לבית הסוהר". איזה עוול? איזו טפשות? איזו סכלות? איזו אוולת? איזו בערות? איזו רשעות? כתוב בירמיה "הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי", כי בשואה הפולנים לקחו יהודים ודחפו אותם לזרועות הגרמנים שישרפו אותם".

הרב אמר בזעם: "הם אומרים שאסור להגיד את זה?! אנחנו נגיד ועוד נגיד, ופולין תיחרב כולה ולא יישאר ממנה רק פולים ועדשים... וכי פולין מושלת על כל העולם?! היא תלך לעזאזל. גרמניה מודה בחטאה, רוסיה מודה בחטאה, ואומרים: טעינו חטאנו עוינו פשענו, אבל פולין לא רוצה להודות".

לדבריו: "לפני חמש מאות שנה באו לשם יהודים ממקומות אחרים - אולי מגרמניה - ומצאו שם מחסה בפולין, ומצאו רמז "פה-לין", כלומר פה צריכים ללון. אבל אח"כ בעוונות לנו ולא קמו, "וישנו שינת עולם ולא יקיצו", הלכו שלשה מליון יהודים בפולין כי הם סייעו ביד הגרמנים, למה הפולנים לא אמרו לגרמניה: אנחנו לא מסכימים לכם, זו הטריטוריה שלנו ואל תבנו כאן טרבלינקה ואושוויץ ואחרים?! אלא הם סייעו בידם.

"והיום הם אומרים "לא עשינו כלום"?! אוי להם, יגיע הזמן שפולין תיעקר מן העולם! מה יעשו לי?! אני מצפצף עליהם, וכי אני נמצא תחת ידם?! זאת האמת לאמיתה! צריך לא להתבייש לומר את האמת, ומי שנלחם באמת היא תילחם בו שבעתיים, והוא ימחק מן העולם".