אאא

בליל שבת קודש מאות תושבי רמות בירושלים באופן ספונטני התארגנו לאחר התפילה ונהרו לביתו של ח"כ אורי מקלב (דגל התורה) לחזק את ידיו זאת לאחר הפגנה האלימה שקיימו אנשי 'הפלג הירושלמי' מחוץ לביתו של מקלב ביום שלישי השבוע על רקע תקנות הגיוס.

בליל שבת עלו תושבים  לביתו יחד עם ראשי קהילת שערי תבונה בראשותו של הגאון רבי ישראל גאלמן, ראשי קהילת אוהל יוסף שומרי החומות, התומכים צעדו לביתו במשך זמן רב לאחר התפילה.

זרם הציבור הגדול נהר לביתו של ח"כ מקלב נמשך לאורך כל השבת כאשר הקהל נעצר בביתו ושרו בסלון ביתו של ח"כ מקלב אשר היה צר מלהכיל את מאות האנשים שהגיעו והסבירו כי הזדעזעו מהאלימות והרגישו שאלימות זו הופנתה ממש אליהם כביכול וברצונם להראות לבניהם את הדרך אשר ילכו בה והדרך אשר לא ילכו בה.

עם צאת השבת טרח אף ועלה לשעה ארוכה על אף הקושי הרב רבה של רמות ורבה של קהילת משכן שרגא ברמות  הגאון רבי שלמה נוימן, למרות חולשתו, וחיזק את ידיו של ח"כ מקלב.