אאא

כינוס מיוחד התקיים הערב (ב') בביתו של הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקא התכנסו גדולי הרבנים והדיינים מבתי הדין של מרן פוסק הדור הגר״ש וואזנר זצ״ל ויבלט"א מרן פוסק הדור הגר״נ קרליץ בכדי לדון בבעיית איסורי ריבית בהשקעות בניירות ערך.

ל'כיכר השבת' נודע כי העסקנים פעלו מול הרשות לניירות ערך על מנת לאתר את כל הבעיות העלולות להיווצר עבור אדם חרדי שומר תורה ומצוות והערב דנו הדיינים בראשות ראש הישיבה בנסיון למציאת פתרונות לאפיקי השקעה ״כשרים״ עבור ציבור שומרי התורה.

בכינוס השתתפו הגאונים רבי יהודה סילמן, רבי משה שאול קליין ,רבי נתן קופשיץ, רבי צבי וובר ורבי שבח רוזנבלט. לכינוס נשלחו מכתבי ברכה ע״י מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי וראש הישיבה הגר״ג אדלשטיין. 

לדברי גורמים המעורים בנושא, בקרוב יפורסמו אפיקי ההשקעה המותרים בניירות ערך עבור אדם חרדי המבקש להימנע מהשקעה במקומות הכוללים איסורי ריבית וחשש חילול שבת.

יצוין, כי לפני שנה בכינוס בביתו של הגאון רבי יהודה סילמן ובראשותו של הגאון רבי דב לנדו ראש ישיבת סלבודקא הוחלט בעקבות אישור הממשלה להפריש 50 שקלים לכל ילד כשהסכום מופקד עד להגיעו לגיל 18 להקים קרנות פנסיה מפוקחות ללא חשש בהשקעה במקומות שיש בהם חילולי שבת ואיסורי ריבית.