המשגיח הגאון רבי דן סגל  (צילום: Yaakov Naumi/Flash90)
אאא

"המחלה הקשה משתוללת והורגת כי בזים לתלמידי חכמים": על רקע הפילוגים במגזר החרדי, שמביאים לא פעם לפגיעה בכבוד תלמידי חכמים, יוצא המשגיח הגאון הצדיק רבי דן סגל למתקפה חריפה נגד הזלזול והפגיעה בגדולי ישראל. בדבריו החריפים המתפרסמים לראשונה ב'כיכר השבת', נשמע המשגיח מתבטא בחריפות כי המחלה הנוראה משתוללת והורגת - מאחר ובזים לתלמידי חכמים.

את דבריו פתח המשגיח ר' דן סגל בדברי "רבינו יונה" לפיהם כשמזלזלים בדברי חכמים, בהמשך מזלזלים בחכמים עצמם ובזים להם: "מורנו הרב אלישיב זצ"ל אמר כי המחלה משתוללת (בשל ביזוי תלמידי חכמים) פחד פחדים! ממש אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת רבים וטובים, לא מבין למה שאננים? למה לא מרעישים עולם עם תפילות?". המשגיח הוסיף: "ירדתי מהבניין, הראו לי עוד אדם צעיר שנפטר, הכל זה המחלה. פחד פחדים! בגלל שמבזים תלמידי חכמים, אז סוחבים עוד קצת, במה זה תלוי? הכל נובע בגלל זה".

"רואים באופן כללי שהקב"ה תובע את כבוד הצדיקים יותר מאת כבודו. העובר על דברי חכמים - חייב מיתה".

המשגיח הוסיף לצטט את חז"ל: "הפורשים מדרכי ציבור יורדים לגיהינום ונידונים שם לדורי דורות, הכל נובע מאמונת חז"ל, זה המעמיד של כל הדת. התחילה ההשכלה באירופה שהביאה את כל הצרות - זה התחיל בזה שזלזלו ברב. פעם רב העיר היה הכל, על פיו יישק... ואז הכל היה למישרין. אבל התחילו לזלזל ובזה הרסו את הכל. יש רשות לבית דין להכות מכת מרדות את הפורשים מדרכי ציבור".

"באים אליי בחורים מישיבה שאומרים לי: 'המשגיח שלי בישיבה, אין מה לשמוע ממנו'... תמיד בני אדם אוהבים את הזעם. לא כל אחד לוקח את ה'קפוטה', זה הכל דור דור ודורשיו. הקב"ה הראה למשה עד הדור האחרון... אין לך דור ואין לך מדינה שהקב"ה לא העמיד שם מישהו".

המשגיח הוסיף להתרות על ה"רגילות" שפשטה - לזלזל במצוות 'דרבנן': "יש שאומרים 'דרבנן דרבנן', יש כאלה שלא אומרים בפה, אבל בהרגשה זה ככה. מה זה לא נורא? (העובר על דברי חכמים חייב מיתה, זה נקרא לא נורא? הכל נובע מזלזול וחוסר הערכה). מי שמלזלזל בחז"ל יזלזל בהכל בהמשך הזמן".