אאא

תחילת הפעילות של קו הרכבת בין תל אביב לירושלים, שצפויה היתה להיות בחודש מרס 2018 (חודש הבא) צפויה להידחות בכחצי שנה, כך עולה מדיווח שמסרה הבוקר (רביעי) רכבת ישראל לבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בהודעת רכבת ישראל נכתב: "החברה מדווחת כי נכון למועד זה, טרם התקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך הפעלת הקו לשימוש מסחרי לנוסעים כמפורט בדוח התקופתי. לפיכך, להערכת החברה, הפעלה כאמור צפויה להידחות בכשישה חודשים וזאת בכפוף לקבלת כל האישורים כאמור".

כזכור, בתדרוכים הרבים שניהל שר התחבורה ישראל כץ, נשאל השר אין ספור פעמים מתי הרכבת תתחיל לפעול והכריז: כי הוא מתחייב כי בחודש מרס 2018 יתחיל הקו המהיר לפעול, והוסיף, עדיין בכל סיור אני שואל וזו אותה התשובה.

בתוך כך, ערך מפכ"ל המשטרה ישיבת מערכת בדבר הפעלת הקו המהיר לירושלים, בה השתתפו אנשי רכבת ישראל ונציגי כוחות ההצלה. בישיבה הגדירו המשתתפים מה הם האמצעים הבטיחותיים הנדרשים לשם הפעלתו המסחרית המלאה של הקו.

ומה קורה בשטח?

ברכבת ישראל נערכים לפתיחת הקו וכבר החלו את נסיעות המבחן בקטעי הקו המחושמלים, וכן פועלים במרץ בכדי להכשיר נהגים, ולאמן אותם כראוי ובתוך מספר שבועות הקרובים יתקיימו נסיעות המבחן, שיכללו אימונים והדגמות לאורך הקו, בכלל זה עם נוסעים, באישור מיוחד של המשטרה וכוחות הבטיחות.

העבודות בקו המהיר ממשיכות כל העת, ובשל עבודות באזור הרצליה, הופסקה תנועת הרכבות בין תל אביב לחיפה.

גיל יעקב, מנכ"ל 15 דקות הגיב להודעה ואמר: "דחיית פתיחת קו הרכבת המהיר מחייבת את משרד התחבורה לתת פתרונות לנוסעי התחבורה הציבורית, שתקועים בפקקים בדרך לירושלים. ההתעקשות של שר התחבורה ישראל כץ שלא להקצות נתיב לתחבורה ציבורית בכיביש ירושלים תל אביב היא תמוהה, פוגעת במחצית מהנוסעים בכביש בשעות העומס ומעודדת נסיעה ברכב פרטי.

"בנוסף, על משרד התחבורה לנצל את מחצית השנה הקרובה ולקדם קווים מהירים לתחנה המרכזית בירושלים מהשכונות השונות ברחבי העיר. זמני הנסיעה בתחבורה הציבורית בירושלים הם ארוכים ואינם מעודדים מעבר לתחבורה ציבורית".