אאא

המבקרים הרבים שהגיעו אמש (רביעי) לקבר יהושע בן נון שבכפר כיף אל חארס בשומרון, ציפתה הפתעה מרה: צלבי קרס וכתובות שרוססו על הקירות במתחם.

כאלף מבקרים הגיעו לציון הקבר, לרגל תאריך ז' באדר יום פטירת משה רבנו. הם התפללו במקום והעתירו בתחינות אישיות לכלל ולפרט.

יצויין, כי מעבר לכתבות הנאצה וצלבי הקרס שרוססו במתחם, הלילה עבר ללא אירועים חריגים, ותחת אבטחה של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון מחטיבת אפרים, בפיקודו של רס"ן דדו הכהן.

זו לא הפעם הראשונה להתנהגות שכזו מצד פלסטינים באזור, המשחיתה ופוגעת באתר. בעבר כבר רוססו מספר פעמים כתובות נאצה במתחם הקבר בשומרון, ובכמה מקרים אף הוצת כל המתחם.