(צילום: מוסדות 'בנין אב' )
אאא

ערב שבת זכור: בשיחה מיוחדת שמסר ראש ישיבת 'קול יעקב' הגאון רבי יהודה עדס בפני תלמידיו, יצא בהוראות ותקנות לקראת חג הפורים. הרב עדס התריע נגד תחפושות 'חריגות' ואף הזהיר מפני שתייה מרובה של יין.

את דבריו פתח "רציתי לעשות מחאה על המנהג שבאים לבית (על מנת לאסוף כסף לת"ת) ובעל הבית אומר 'אם תשתה כוס אתן לך כך וכך'.

"איזה מצווה יש להשקות בני אדם? יש דברים בשגרה בלי טעם וריח. מה אתה מתענג שהשני מתענה ונותן לו על זה כסף?".
הרב עדס הוסיף: "כתוב 'מרבים בשמחה' 'חייב לבשומי' אבל לא לצאת מדעתו! ר' יצחק גלזר שתה מהבוקר עד הערב כי ר' ישראל אמר ש'עד דלא ידע' זה בלי גבול והיה שמח ומשמח, אך הגיע זמן מעריב ראו פתאום שהוא לא שיכור. היה להם כוחות פיזיים ונפשיים, בכלל לא שייך אלינו".

"כתוב חייב 'איניש ליבשומי' צריכים להתבשם. רציתי להוסיף עוד: "דבר ראשון לא להביא בליל פורים שום משקאות, שום יין ושום כלום! צריך להתבשם מהפורים", אמר ראש הישיבה.

"דבר שני אני רוצה לעורר, הצעירים לא יודעים מזה - בעניין התחפושות לא לעשות דברים מטופשים. נוהגים להתחפש, זה מנהג ישראל ואין לזלזל בזה. אבל רק דברים הגיוניים, לא להתחפש לדברים שדוחים. אולי הוותיקים יסבירו לצעירים מה באנו לאפוקי", סיים הגר"י עדס.