אאא

לפני זמן קצר (מוצאי שבת) סיפרו למרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי כמה מבני ביתו, על דבר פטירתו של הגר"ש אוירבך זצ"ל, מנהיג '"הפלג הירושלמי".

כפי שנודע ל"כיכר השבת", כששמע הגר"ח את ההודעה הקשה, הוא התעטף בשתיקה וסירב להרחיב במלים, כהגדרת מקורביו.

בתוך כך, הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', הורה לישיבתו בבית שמש, שם שהה במהלך השבת, להסיר את הפרוכת מהיכל הישיבה.

הוא אף התבטא כי יום זה הוא "כמו היום שחרב בו בית המקדש", והורה לבחורים לא לאסוף כסף לת"ת של הישיבה כדרכם בערב ימי הפורים.