אאא

ביום שישי, שעות לפני פטירתו, שיגר הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר את ספרו החדש שו"ת 'שמע שלמה' חלק ט' לראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל עם הקדשה.

בהקדשה כתב הגר"ש עמאר: "לקמן מרן ראש הישיבה הגאון הגדול המפורסם, בנם של קדושים, רבנו שמואל אוירבך שליט"א, כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו, בבריאות איתנה, ונהורא מעליא, וחיים עד העולם, באהבה רבה. שלמה משה עמאר". 

מיד לאחר צאת השבת, ספד הגר"ש עמאר לרב אוירבך זצ": "גדול כים שברך מי ירפא לך, לשמועה כי באה ורפו כל ידים".

"אוי לנו כי השברנו שבר על שבר, שבעוונותינו כמה מגדולי ומנהיגי הדור נסתלקו מאתנו נסעו המה למנוחות, ועזבו אותנו לאנחות, והעולם שמם ה' ירחם".

"הגאון האמיתי שכל התורה היתה מונחת בכיסו, והיתה שגורה בפיו הנגלה והנסתר, חסיד קדוש כקש"ת רבנו שמואל אויירבאך זללה"ה, שהיינו מתנחמים בו ובהנהגתו את העם, שהיה כעמוד האש שהלך לפני המחנה להאיר דרכם ולנחותם הדרך".

"כל עיניו ורעיוניו היו נתונים רק לתורת ה' ולעם ה', ולא היתה לו שום הנאה מהנאות העולם, כולו נתן לקדושה האמיתית, ועתה לי-ה ולי-ה עינינו נשואות ותלויות כעיני שפחה ליד גבירתה, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, עד שיחוננו, ויקרב קץ משיחיה בשובה ובנחת בבי"א.  בצער ובדמע ובתקווה לישועת ה'", חתם הראשל"צ את דברי צערו.

ההספד מיד לאחר צאת השבת
ההספד מיד לאחר צאת השבת
ההקדשה בערב שבת, שעות לפני הפטירה
ההקדשה בערב שבת, שעות לפני הפטירה