אאא

מועצת חכמי התורה של ש"ס בראשות ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן פרסמה הבוקר (ראשון) הודעת אבל על פטירת ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל.

את הודעת האבל פתחה מועצת החכמים: "מועצת חכמי התורה ותנועת ש"ס מבכים מרה את הסתלקותו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבך זצוק"ל".

"ראש הישיבה זצוק"ל", נכתב, "הרביץ תורה לעדרים וגידל דורות של תלמידי חכמים המפארים את היכלי התורה. עולם הישיבות איבד הערב את אחד מטובי השקדנים ועמלי התורה שבדור".

"ווי לארעא דישראל דחסרא גברא רבא. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תגן על כלל ישראל אמן", הוספים הרבנים הספרדים.

נשיא מועצת חכמי התורה ראש הישיבה חכם שלום כהן הודיע הבוקר לתלמידיו כי שיעורו היומי בהיכל ישיבת 'פורת יוסף' יוקדם מהשעה 12 לשעה 10, ולאחר מכן יצא למסע הלוויה בשכונת שערי חסד עם תלמידי הישיבה.

אמש, כששמע נשיא המועצת הגר"ש כהן את הבשורה על הסתלקותו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל, הביע צער עמוק על הסתלקותו של צדיק אשר הרביץ תורה לאלפים ולרבבות והיה מעמודי התווך של עולם התורה.

כזכור, בשיעורו השבועי אמש, הקדיש הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף את השיעור לעילוי נשמת הגר"ש אוירבך והוסיף: הוא זכה, הוא הספיד את מרן הראשון, בהלוויה של מרן, הוא היה ראשון המספידים" הוסיף הגר"י יוסף.

את דבריו חתם: "כשהוא בא לנחם את מרן על פטירתו של אחי הגאון רבי יעקב זצ"ל, ישבו  ודיברו שעה ארוכה, ענייני השקפה. איבדנו אותו, היה תלמיד חכם גדול שקוע בלימוד, גאון עצום".