הבחור שהגיע למעבר הגבול עורר את חשדם של השוטרים שביקשו ממנו לעצור לביקורת וגילו כי מדובר בבחור צנום שבשל כמויות האלכוהול שנשא עליו נראה כבחור מלא. 

השוטרים ביקשו ממנו לפרוס את השלל על השולחן ולא האמינו לכמויות שמילאו את השולחן 
 
מדור "לחיים" מיצר עם הבחור שבסך הכל רצה להדר במשתה פורים, אך לבלות מאחורי הסורגים.